Medijsko obrazovanje i zaštita djece u medijima

medpolitikaU Ministarstvu kulture održan je 2. sastanak tematske radne skupine za medijsko obrazovanje i zaštitu djece u medijima u sklopu donošenja nacrta Medijske politike 2015.-2020. Sastanak je u cijelosti bio posvećen djeci i njihovoj zaštiti i stvaralaštvu. Ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u radu tematske radne skupine sudjeluje savjetnica za medije koja je iznijela primjedbu da je medijsko obrazovanje daleko širi pojam od fokusa zaštite djece kakav je dan u prijedlogu poglavlja: medijsko obrazovanje i zaštita djece.

Stoga je predložila da se poglavlje zove Medijsko obrazovanje, a da glave unutar poglavlja budu:
a) zaštita djece u medijima,
b) medijsko obrazovanje medijskih djelatnika/ca (koje mora biti sustavno i obavezno inače nema učinka),
c) medijsko obrazovanje odgajatelja (jer medijsko obrazovanje se ne odnosi samo na obrazovanje djece, već i na obrazovanje onih koji će njih obrazovati, a koji su i sami nedovoljno obrazovani u mnogim područjima medijske kulture i izvještavanja - to se odnosi na studente/ice novinarstva i na profesore/ice u školskom obrazovnom sustavu kojima je zapala dužnost da predaju medijsku pismenost.)

Ministarstvo kulture će temeljem prijedloga predloženim na prvom i drugom sastanku tematske radne skupine izraditi okvirni dokument vezan uz ovo poglavlje i dostaviti ga na komentare i dopune.