Teme za diskusiju na panelu "Kako ćemo pratiti izbore", 26.9.2015. u Rovinju

Weekend-Media-Festival-2015Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić zainteresirana je za panel „Kako ćemo pratiti izbore“ koji će u subotu 26. rujna 2015. biti organiziran u sklopu Weekend Media Festival 2015. u Rovinju. Na panelu koji će moderirati Mislav Bago (Nova TV), sudjelovat će Igor Alborghetti (Telegram), Đurđica Klancir (T-portal), Zdravko Milinović (Večernji list) i Gojko Drljača (Jutarnji list). Tim povodom Pravobraniteljica se osvrnula na medijsko praćenje izbora iz aspekta ravnopravnosti spolova te poziva paneliste i panelisticu da postavljena pitanja i naglaske iz priopćenja uključe kao jednu od tema diskusije na navedenom panelu.

 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, koja je neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova, redovito prati izbore iz aspekta poštivanja načela ravnopravnosti spolova, budući da je ravnopravna politička participacija jedno od područja iz njezine nadležnosti.

U 13 godina postojanja institucije provedeno je 30 neovisnih analiza i istraživanja vezanih uz zastupljenost žena i muškaraca u medijskim sadržajima, zastupljenost tema vezanih uz ravnopravnost spolova, zastupljenost tema obrađenih iz aspekta ravnopravnosti spolova te način na koji mediji prikazuju žene i muškarce. Dio gotovo svih tih analiza i istraživanja je i način na koji mediji portretiraju političarke u vrijeme parlamentarnih, lokalnih izbora i od prije dvije godine izbora za Europski parlament. Pravobraniteljica provodi i posebna istraživanja vezana uz zastupljenost žena na kandidacijskim listama, rodne stereotipe i seksizam u predizbornim kampanjama i rezultate izbora iz rodne perspektive.

Temeljem takvog obimnog praktičnog iskustva temeljenog na tisućama članaka i fotografija vezanih uz medijsko praćenje izbora, Pravobraniteljica je utvrdila trendove koji se temelje na upornom ponavljanju istih stereotipnih obrazaca u predstavljanju političarki i gotovo potpuni izostanak problematiziranja pitanja ravnopravnosti spolova unutar tema iz gospodarskog, političkog, kulturnog, obrazovnog, medijskog, socijalnog i svakog drugog područja društvenog života o kojima se inače govori u predizborno vrijeme. Žene i muškarce se tijekom predizborne kampanje, a i inače prilikom izvještavanja o politici, prikazuje različito  temeljem njihovog spola: o stranačkim programima uglavnom rijetko govore žene, članice stranaka ili kandidatkinje (koje su isto podzastupljene kao nositeljice lista ili se rijetko nalaze na prvih 5 mjesta što im umanjuje šanse da budu izabrane), za razliku od pitanja političarima, političarkama se  prigodom intervjua uvijek postavljaju pitanja vezana uz njihovu majčinsku ulogu, obiteljski status, pomirenje političke aktivnosti i obaveza u obitelji; za razliku od predstavljanja političara, političarke se uvijek predstavljaju vezano za izgled, način oblačenja te interese za „tipično ženske teme“ poput kuhinje, shoppinga, odgoja djece i sl.

Podsjetila bih da Preporuka Rec (2003)3 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju, među čimbenike nedovoljne zastupljenosti žena, koji su povijesni, kulturološki, društveno-gospodarski, uključuje i sliku žena u medijima i uporabu seksističkog jezika. Preporuka navodi da tradicionalna podjela uloga između žena i muškaraca stvara dodatnu prepreku, a navedenim načinom predstavljanja žena i muškaraca u našim medijima upravo se ta tradicionalna podjela uloga afirmira i osnažuje. Pravobraniteljica podržava i navod iz Memoranduma Preporuke s objašnjenima o  značajnoj ulozi medija u demokratizaciji društva i odgovornost novinara i drugih predstavnika medija da nepristrano i nestereotipno prikazuju žene i muškarce te da se educiraju o pitanjima rodne jednakosti kako bi promicali uravnoteženiji prikaz žena i muškaraca u medijima.

Stoga Pravobraniteljica postavlja pitanja predstavnicama i predstavnicima okupljenih medija na koja moli odgovore:

1. Namjeravate li voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti žena i muškaraca u predstavljanjima izbornih programa?
2. Jeste li povodom predstojećih parlamentarnih izbora u izvještavanja svog medija planirali/e uključiti teme vezane uz ravnopravnost spolova (osim pitanja o pobačaju i istospolnim zajednicama) i koje?
3. Jeste li svjesni učinka koji učestala stereotipna pitanja koja mediji postavljaju političarkama imaju na stavove javnosti prema ženama u politici?
4. Hoćete li analizirati i izvještavati o zastupljenosti žena na kandidacijskim listama i zakonskoj obavezi stranaka da kandidiraju minimum 40% podzastupljenog spola?

S poštovanjem,

Višnja Ljubičić, dipl.iur.

pravobraniteljica za ravnopravnost spolova