Priopćenje povodom članka "Zastupnici izabrali svoju Miss Sabora" (2)

hsIako su u području politike žene i dalje znatno podzastupljene, iako je nedavno u Hrvatski sabor izabrano tek 20% žena, iako se čak dvije trećine političkih stranaka nije držalo propisane kvote prilikom slaganja kandidacijskih listi za parlamentarne izbore 4. prosinca 2011., iako su u predizbornoj kampanji žene bile intervjuirane tri puta manje od muškaraca, iako u svojim izvješćima o radu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova već godinama upozorava na seksizam i stereotipni način odnosa prema ženama u politici, i dalje svjedočimo praksi kojom se ravnopravno sudjelovanje žena u politici nastoji omalovažiti isticanjem ili komentiranjem njihovog izgleda.

 

Činjenica da su pojedine žene uspjele zauzeti visoko pozicionirana mjesta odlučivanja usprkos društvenoj predrasudi da je politika „muško“ zanimanje, dovela je  te žene direktno, a posredno i druge žene, u apsurdnu situaciju u kojoj su postale metom pogodnom za javne kritike temeljem njihovog spola ili trivijaliziranje stavljanjem u kontekste kojima se umanjuje njihov društveni značaj. Tako onda najčešće čitamo ili slušamo kako su žene „ljepša strana politike“ ili o tome kako se bira Miss sabora, kao što je to bio slučaj u članku objavljenom u „24 sata“ od 24. ožujka 2012. Ovakvim načinom prikazivanja žena u politici onemogućuje im se jednaki status što je u suprotnosti s načelima ravnopravnosti spolova za koju se hrvatsko društvo opredijelilo kao za jednu od ustavnih vrednota.

 

Političari su javne osobe koje su svojim djelovanjem, ponašanjem i izjavama neprekidno pred očima javnosti i rade posao kojim, između ostalog, uspostavljaju i standarde ponašanja i ophođenja sukladno zakonima i politikama donesenim u Hrvatskom saboru. Stoga smatram da bi članovi i članice političkih stranaka trebali poduzimati odgovarajuće mjere za suzbijanje spolno stereotipnih ili po spolu diskriminacijskih oblika izražavanja i pojava te i sami javno na njih upozoravati ili se od njih ograditi.

 

A medije ponovo upozoravam da su, sukladno brojnim nacionalnim i međunarodnim propisima i dokumentima, dužni pridonijeti predstavljanju realne slike vještina i sposobnosti žena i muškaraca u suvremenom društvu izbjegavanjem njihova portretiranja na degradirajući i uvredljiv način te da zbog svog utjecaja u oblikovanju stavova imaju posebnu odgovornost u borbi protiv seksističkog predstavljanja i u promociji ravnopravnosti žena i muškaraca.

 

 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

 

Višnja Ljubičić, dipl.iur.

 

Članak je objavljen "24 sata" od 24. ožujka 2012.

 

 Vox Populi, Antonija Petričušić