Sastanak s predsjednicom Suda časti Hrvatske udruge reklamnih agencija

EAChuraPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s Jelenom Biluš, predsjednicom Suda časti Hrvatske udruge reklamnih agencija – HURA kako bi porazgovarala o budućoj suradnji. Prema riječima predsjednice, Sudu časti HURA-e moguće je uputiti pritužbe na  reklame i oglase, a odluka koju donesu uglavnom je poštivana od agencija koje su članice udruge (njih oko 33). Dogovorena je suradnja vezana za traženje nadležnog postupanja i od Suda časti HURA-e u slučajevima uvredljivog, ponižavajućeg i omalovažavajućeg prikazivanja žena i muškaraca u reklamnim kampanjama, a koje Pravobraniteljica zaprima od građana i građanki ili po kojima samoinicijativno postupa.

Pravobraniteljica smatra da je izuzetno važno da Sud časti koristi odredbe Kodeksa časti vezano za društvenu odgovornost tržišne komunikacije koja zahtijeva „poštivanje ljudskog dostojanstva i ne poticanje ili odobravanje bilo kojeg oblika diskriminacije“ uključujući onu utemeljenu, između ostalog, na spolu ili spolnoj orijentaciji. Važno je da se seksizam ili ponižavajuće prikazivanje žena ili muškaraca u reklamama ne svodi samo na odredbe o „narušavanju standardne pristojnosti“, kao što je to do sada većinom bio slučaj, već da se pošalje jasna poruka o neprihvatljivosti određene reklame ili reklamne kampanje zbog diskriminacije temeljem spola.