Opis slučaja 03-02/13-14 - Pritužba na rad policije

Pritužbom na rad PP S., Pravobraniteljici se obratila A. Š. iz S. U pritužbi navodi kako je njezin zet D. K. već dulje vrijeme nasilan prema njezinoj kćeri, ali i prema njoj te njezinom sinu i suprugu te da ih uznemirava. Navodi kako je više puta tražila intervenciju policije zbog prijetnji smrću i psovki koje joj je preko telefona upućivao zet, ali smatra da pol. službenici/ice nisu poduzimali sve adekvatne mjere. Navodi kako se i dalje boji za svoj život i život svoje obitelji, a tim više što je zet već bio kazneno osuđivan te se nedavno nalazio u pritvoru zbog nasilničkog ponašanja prema njezinoj kćerki.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je nakon uvida u pribavljeno izvješće i dokumentaciju Ravnateljstva policije ustanovila kako je pritužiteljica u tri navrata prijavljivala prijetnje smrću, uvrede i psovke koje joj je upućivao zet, i to 23.07.2011., 16.11.2012. te 13.03.2013. Međutim iz dokumentacije proizlazi kako je pritužiteljica svaki put, a po uputi pol. službenika/ica, podnosila prijedloge za progon zbog kaznenog djela prijetnje. Naime, nadležna PP je svaki put navedeno verbalno obiteljsko nasilje okvalificirala kao kazneno djelo prijetnje te shodno tome upućivala pritužiteljicu da podnosi prijedloge za progon, a što je ona i činila. Pritom pol. službenici/ice uopće nisu razmotrili mogućnost da se prijave pritužiteljice okvalificiraju kao prekršaji obiteljskog nasilja.
Štoviše, Pravobraniteljica je ustanovila kako je jednu od navedenih kaznenih prijava nadležno državno odvjetništvo odbacilo iz razloga što se „ …u konkretnom slučaju radi o obiteljskoj svađi te neriješenim odnosima između bivših supružnika, kao i punice, odnosno oštećene A. Š. …“ iz čega se može zaključiti da bi se moglo raditi o prekršaju iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Stoga Pravobraniteljica smatra kako postoji određen stupanj izvjesnosti da bi nadležno državno odvjetništvo moglo i ostale kaznene prijave pritužiteljice također odbaciti iz sličnog razloga te da bi se tada pritužiteljica mogla naći u situaciji da njezin zet uopće ne bude procesuiran i sankcioniran zbog obiteljskog nasilja i prijetnji koje joj učestalo upućuje, obzirom da iste ne predstavljaju kazneno djelo prijetnje, a pol. službenici/ice ih nisu prepoznali/e i okvalificirali/e kao prekršaje iz čl. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Radi svega navedenog Pravobraniteljica je Ravnateljstvu policije uputila upozorenje te istodobno dala i odgovarajuće preporuke za budući rad.
ISHOD: Ravnateljstvo policije je obavijestilo Pravobraniteljicu kako su „svi policijski službenici, odnosno cjelokupni operativni sastav navedene policijske uprave, upoznati sa sadržajem Vaših upozorenja i preporuka te da je provedena edukacija u okviru koje su policijski službenici opetovano upoznati sa preventivno-represivnim mehanizmima zaštite žrtava nasilja u obitelji, sadržanih u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji te Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, a što je evidentirano i u dnevnicima stručne naobrazbe.“