Muškarci kao žrtve obiteljskog nasilja

zena muskarac svadja shutterNa upit novinarke T-portala, za potrebe članka o obiteljskom nasilju „Zlostavljaju li zaista žene muškarce sve češće?“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, kao neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova, dostavila je podatke o obiteljskom nasilju uz kratak opis dostavljene statistike. Za potrebe praćenja Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova, osim vlastitih podataka, pritužbi građana/nki, analiza i istraživanja, Pravobraniteljica prati rad i prikuplja podatke vezano za ravnopravnost spolova od svih nadležnih tijela i institucija.

Prema prikupljenim podacima Ravnateljstva policije, u razdoblju od 2013., prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, prekršajno je prijavljeno 16.564 osoba, što je za 7,9% manje u odnosu na isto razdoblje 2012., tijekom kojeg je prekršajno prijavljeno 17.976 osoba (kontinuirani pad od 2010.). Od ukupnog broja prijavljenih počinitelja/ica, njih 9.404 (8.062 muškog spola i 1.342 ženskog spola) privedeno je sucu/sutkinji za prekršaje.  Temeljem čl.137. Zakona o prekršajima, zadržano je 3.117 ili 18,8% prijavljenih osoba (2.864 muškog spola i 253 ženskog spola), što predstavlja pad od cca 30% u odnosu na prethodno razdoblje, u kojem je mjera zadržavanja izrečena prema 10.120 osoba.

Analizom podataka o broju žrtava kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog među bliskim osobama, razvrstanih po spolu, razvidno je da su žrtve tih kaznenih djela najčešće ženskog spola. Iz analiziranih podataka koji su dostavljeni slijedi da je u 2013. zabilježeno ukupno 879 žrtava, od kojih su 237 (27%) muškarci a 642 (73%) žene. Iz podataka o odnosima između počinitelja i žrtve, može se zaključiti da su muškarci većinski počinitelji prekršaja i kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji. Najčešće žrtve su, zaključujući prema dostupnim podacima, kako iz ovog, tako i iz prijašnjih izvještajnih razdoblja, supruge, izvanbračne supruge, majke i djeca. Navedeno potvrđuje i podatak o broju muškaraca-počinitelja prekršaja i kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji.

Međutim, ono što izaziva pitanja uvidom u dostavljene podatke je relativno velik broj žena (43%) koje su prijavljene za nasilničko ponašanje,  zadržane te privedene sudu za prekršaje.

Pravobraniteljica je također naglasila kako je u protekle tri godine zaprimila određen broj pritužbi i od strane muškaraca vezano uz postupanje policije prilikom intervencija radi obiteljskog nasilja kojem su oni bili izloženi od strane svojih supruga/partnerica. U navedenim pritužbama pritužitelji su se prituživali na postupanje policijskih službenika/ica prilikom navedenih intervencija navodeći kako su se isti prema njima odnosili/e podrugljivo i sa podsmijehom.

"Zlostavljaju li zaista žene muškarce sve češće?“, 17. 09., T-portal

Zlostavljaju li zaista žene muškarce sve češće? (monitor.hr, 17.09.2014.)