Kampanja pravobraniteljice za ravnopravnost spolova "Ljubav je ravnopravna"

KresimirDolencicWEB2JadrankaDjokic3WEB2Na vlastitu inicijativu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova organizirala je mini kampanju tijekom obilježavanja Sv. Valentina, a pod naslovom: Ljubav je ravnopravna. PORUKA je ljubavi, tolerancije, međusobnog uvažavanja komunikacije i nulta točka tolerancije nasilja nad ženama, koja je sadržaj Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kao i  svi drugi oblici višestruke diskriminacije. U središtu naše male kampanje je osvještavanje  javnosti jer nasilje nad ženama teško krši i umanjuje ili poništava uživanje ljudskih prava od strane žena, osobito njihovih temeljnih prava na život, sigurnost, slobodu, dostojanstvo, tjelesni i emocionalni integritet. A ključni element u sprečavanju nasilja nad ženama, kako i sama Konvencija ističe, je ravnopravnost žena i muškaraca. U nekoliko narednih dana ćemo nadopunjavati album fotografijama javnih osoba koje su pristale podržati našu mini kampanju i nultu točku tolerancije nasilja nad ženama.

Cjeloviti album bit će postavljen i na našu Facebook stranicu >>

Sa željom da učinimo još jedan korak ka ravnopravnosti, toleranciji i zaštiti ljudskih prava, a posebno ljudskih prava žena, podržite nas svojim lajkovima na našim Facebook stranicama i podijelite poruku "Ljubav je ravnopravna".

 ElizabetaGojanWEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IvanaDragicevic2WEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KsenijaiKatarinaWEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GoranBogdanWEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LucijaSerbedzijaWEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MilanaVukoviRunjicWEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReneBakalovicWEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HeatherandBarbara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NatasaDoricic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SprajciDragicevicWEB

 

UllaMarton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UrsaRaukar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesar