Započeo rad na izradi nove Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji

nasilje u obitelji za webU Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku danas je održan prvi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji. Na sastanku su se predstavnici Radne skupine iz različitih ministarstava, udruga, agencija i tijela sastali kako bi se međusobno upoznali te razmijenili svoja iskustva i mišljenja vezano uz Izvješće o provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine, te dogovorili način rada na izradi nove Nacionalne strategije kao i rokove za idući sastanak. S obzirom na relativno kratki rok koji je postavljen za izradu cjelokupnog Nacrta prijedloga Nacionalne strategija zaštite od nasilja u obitelji, na sastanku su svi sudionici zamoljeni da svoje prijedloge mjera za provedbu nove strategije dostave već do 25. studenog 2016. godine, dok je idući sastanak Radne skupine zakazan za 05. prosinca 2016. godine.

Predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović na sastanku je izložio iskustva Pravobraniteljice u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja ukazujući na mnoge uočene kako zakonske tako i praktične nedostatke u postupku prevencije i posebice sankcioniranja obiteljskog nasilja. Istaknuo je kako je potrebno zakonski riješiti problem prioritetnog stambenog zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja koji za sada na nacionalnoj razini nije riješen. Ukazao je na problem blagih kazni koje sudovi i dalje izriču počiniteljima nasilja te u tom svijetlu skrenuo pažnju prisutnima na nedostatak edukacije sudaca, sutkinja kao i državnih odvjetnika i odvjetnica. Nadalje, naglasio je i dalje prisutan problem dvostrukih uhićenja koje se povremeno događaju nakon intervencije policije po pozivu za obiteljsko nasilje što je direktna posljedica rodno-nesenzibiliziranog pristupa policijskih službenika, odnosno ne razlikovanja žrtve od počinitelja. Predstavnik Pravobraniteljice, istaknuo je i nedostatak kvalitetne procjene konteksta i kronologije nasilja prilikom policijskih intervencija, kao i skoro potpuni izostanak zakonske regulative kada je u pitanju nasilje među partnerima koji su u vezi kraće od tri godine. Također, upozorio je i na neadekvatne odredbe Pravilnika o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije, a po kojem je centar policijskih intervencija u smislu osiguranja mjere zaštite skoro u potpunosti prebačen na žrtvu dok se nasilnik rijetko obilazi, provjerava i upozorava što otvara prostor raznim zlouporabama ove mjere od strane samih nasilnika.

Sudionici sastanka izrazili su zahvalnost predstavniku Pravobraniteljice na iscrpno predstavljenim iskustvima rada iz prakse ureda te zaključili kako Pravobraniteljicu ubuduće treba uključiti u rad svih mehanizama koji se tiču nasilja u obitelji i nad ženama. Na kraju sastanka, organizator je predložio da se po uzoru na staru, nova Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji također donese za period od 6 godina - 2017. – 2022.