Sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, 2017.-2022.

nasilje u obitelji za webU prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan je drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2017.-2022. godine. Na sastanku se raspravljalo o prijedlozima mjera koje su dostavili/e članovi/ice Radne skupine, a prijedloge mjera koje je predložila Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obrazložila je savjetnica Martina Krnić, članica Radne skupine. Pravobraniteljica predlaže da se i u novoj Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji uvrste pojedine mjere koje postoje u važećoj Nacionalnoj strategiji, a posebice one koje se odnose na zbrinjavanje i potporu žrtvama nasilja, kao što je osiguravanje stambenog zbrinjavanja žrtvama nasilja u obitelji, osiguravanje financijske potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja te poticanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na osiguravanje financijske potpore za rad skloništima za žrtve obiteljskog nasilja.

Naime Pravobraniteljica je uočila kako navedene mjere zahtijevaju sustavnu i kontinuiranu provedbu, a na što ukazuju i rezultati istraživanja koje je Pravobraniteljica provela i objavila u Izvješću o radu za 2015. godinu. Tako rezultati istraživanja o načinu financiranja rada skloništa za žrtve obiteljskog nasilja ukazuju kako sredstva koja za rad skloništa na svojim područjima izdvajaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u njihovim proračunima čine vrlo malen udio (između 0,01 % - 0,18 % ukupnog proračuna) te kako JL(R)S koje imaju veće proračune ne izdvajaju nužno i veće novčane iznose za rad skloništa koja se nalaze na njihovom području. U tom smislu Pravobraniteljica se zalaže za rodno budžetiranje u postavljanju jasnih prioriteta vezano za skrb žrtava obiteljskog nasilja.

Pravobraniteljica je također predložila i pojedine mjere vezano uz zakonodavni okvir iz područja zaštite od nasilja u obitelji kao što je ratifikacija tzv. Istanbulske konvencije, sankcioniranje partnerskog nasilja, omogućavanje besplatne pravne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja u prekršajnim i kaznenim postupcima (kroz izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći), omogućavanje žrtvama obiteljskog nasilja ulaganje prava na žalbu u svim slučajevima (kroz izmjene Prekršajnog zakona) te poboljšanje položaja žrtava obiteljskog nasilja u prekršajnom postupku, posebice na način da im se osigura pravo na besplatnog punomoćnika. Pored navedenog, Pravobraniteljica je predložila i daljnje kontinuirano osiguravanje financijskih sredstava za provođenje psihosocijalnog tretmana te provođenje edukacija o obiteljskom nasilju koje bi bile namijenjene pravosuđu i policiji. Naime sve predložene mjere proizašle su iz dosadašnjeg rada Pravobraniteljice po zaprimljenim pritužbama građana/ki, a vezano uz obiteljsko nasilje, te su usmjerene na poboljšanje položaja žrtava obiteljskog nasilja.