Pravobraniteljica o nasilju u obitelji za Dnevnik.hr

dnevnikhrU srijedu 25. siječnja 2017., Hrvatski sabor raspravljao je o Prijedlogu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Tim povodom pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za portal Dnevnik.hr u kojoj je između ostalog istaknula kako je izrazito zabrinjavajući preko 100-postotni trend porasta ukupnog broja kaznenih djela s elementima nasilja među bliskim osobama i preko 100-postotni porast broja žena žrtava nasilja među bliskim osobama.

Nastavlja se i trend „brutalizacije“ obiteljskog nasilja koje se sve više iz sfere prekršajnog prava seli u područje kaznenog prava. Pritom najteži oblik kaznenih djela iz područja nasilja u obitelji predstavljaju upravo ubojstva počinjena između bliskih osoba. Veliki problem predstavlja neučinkovito sankcioniranje, odnosno nesankcioniranje nasilnika.

Istaknula je načelno dobar rad policije, ali naglasila propuste u postupanju. Što se sudova tiče, oni i dalje uglavnom puštaju osumnjičene ili optužene za nasilje u obitelji da se brane sa slobode uz zamjenu pritvora izricanjem neke od zaštitnih mjera. Također, iako je obiteljsko nasilje u svojim najtežim oblicima postalo javna stvar koja podliježe intervenciji državnih organa, dobar dio građana/ki još uvijek smatra da se radi o privatnoj stvari u koju se ne treba miješati.

Dnevnik.hr, 25.1.2017.