Sastanak radne skupine za ratifikaciju Istanbulske konvencije

Istanbul convention - za webU Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan je sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (dalje u tekstu: Konvencija). Uz predstavnika institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojše Paunovića, sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava, pravni stručnjaci, predstavnici udruga civilnog društva, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Pravnog fakulteta i drugi.

Savjetnik Paunović ponovo je na sastanku ukazao na potrebu za uvođenjem izmjena i dopuna u niz zakona i zakonskih odredbi kako bi se oni uskladili s člancima Konvencije, s ciljem osiguranja učinkovite zaštite žrtava od nasilja, posebice žena – žrtava rodno uvjetovanog nasilja. U prvom redu, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji koji svojim nazivom, ali i odredbama nije usklađen s Konvencijom. Posebice s člankom 3. Konvencije koji traži od zemalja članica da osiguraju zakonski okvir koji će, između ostalog, učinkovito sankcionirati i svako nasilje između (bivših ili sadašnjih) partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom. Zatim, izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u odnosu na članak 57. Konvencije koji traži da se žrtvama nasilja osigura besplatna pravna pomoć, što nije slučaj po trenutnom zakonskom rješenju. Savjetnik pravobraniteljice istaknuo je da je Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji svakako potrebno izmijeniti i naziv kako bi on obuhvaćao nasilje prema ženama počinjeno od strane svih njima bliskih osoba. U tom smislu, istaknuo je kako je pravobraniteljica je već predlagala nadležnom Ministarstvu pravosuđa da se naziv zakona promijeni u Zakon o zaštiti žrtava od nasilja u obitelji i među bliskim osobama. Savjetnik je nadalje ukazao na činjenicu kako je većina navedenih zakona upravo u postupku izmjene, te da će se uskoro mijenjati i Zakon o kaznenom postupku kako bi se u njega transponirale odredbe Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, te da je prava prilika da se ti zakoni sada usklade i s odredbama Konvencije.

Na izlaganje savjetnika Paunovića, nadovezala se izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Maja Munivrana Vajda, koja je istaknula kako je potrebno izmijeniti i Kazneni zakon kako bi se sukladno Konvenciji kriminalizirala sva djela nasilja počinjena u obitelji, odnosno prema ženama. Posebice u odnosu na kaznena djela tjelesne ozljede u pokušaju koje za sada kod nas nije niti definirano. Odgovor predstavnice Ministarstva pravosuđa kako se ovu zakonsku neusklađenost i prazninu smjera rješavati kvalifikacijama obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama kroz zločin iz mržnje, nije naišao na odobravanje članova/ica radne skupine iz razloga što takvo rješenje nije sukladno međunarodnoj praksi, a dodatno bi izostavilo iz sustava zaštite sve osobe, žrtve obiteljskog nasilja, koje se nalaze u životnom partnerstvu osoba istog spola.

Na kraju sastanka, prihvaćen je prijedlog savjetnika pravobraniteljice da članovi/ice radne skupine daju zajednički prijedlog izmjena svih zakona koje bi bilo potrebno mijenjati radi njihovog usklađivanja s Konvencijom, a koji bi se onda uputio nadležnim ministarstvima od strane radne skupine.