Održana javna rasprava o ratifikaciji Istanbulske Konvencije

Istanbulska - javna rasprava mala za webU Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je javna rasprava o o Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa i Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (dalje u tekstu: Konvencija). Uz predstavnika institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojše Paunovića, sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava, pravni stručnjaci, predstavnici udruga civilnog društva, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Pravnog fakulteta i drugi.

Uz već poznate stavove pravobraniteljice o potrebi izmjena niza zakona kako bi se osigurala što učinkovitija provedba Konvencije, savjetnik Paunović ukazao je na činjenicu da zakonodavni sustav RH ne poznaje pojam nasilja prema ženama te da nasilje, zakonski gledano, nema nikakvu rodnu ili spolnu odrednicu u RH. Pojasnio je, stoga, kako bi u smislu učinkovite provedbe Konvencije bilo potrebno izvršiti određene izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona, Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, kao i Zakona o kaznenom postupku. Naglasio je kako su za sada Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja jedini provedbeni akti u RH koji ukazuju na rodnu komponentu nasilja prema ženama.