Odluka o osnivanju Promatračkog tijela i imenovanju članova tijela „Femicide Watch“

femicideSukladno zaključcima Regionalne konferencije „Femicide Watch – za prevenciju femicida u Republici Hrvatskoj“, koju je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 25. studenog 2016. u Zagrebu organizirala Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a u svjetlu preporuka posebne izvjestiteljice UN-a za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice - dr. sc. Dubravke Šimonović, pravobraniteljica Višnja Ljubičić donijela je na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 22. rujna 2017. Odluku o osnivanju Promatračkog tijela i imenovanju članova tijela „Femicide Watch“. Osnivanje Promatračkog tijela ima za cilj praćenje pojavnosti ubojstava žena iz rodnog aspekta, prikupljanje i analiziranje podataka radi uočavanja ključnih propusta koji dovode do ubojstava žena od strane njihovih supruga, bivših i sadašnjih partnera te općenito muškaraca. Temeljem prikupljenih i analiziranih podataka o nasilju prema ženama, važno je i izvještavanje ustanovljenog tijela u svrhu izrada politika prevencije i kažnjavanja nasilja nad ženama.

 

Predsjednica Promatračkog tijela „Femicide Watch“ je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a članice su Renata Kordić, viša upravna savjetnica u Ministarstvu pravosuđa, Marija Goatti, policijska službenica za prevenciju u Uredu glavnog ravnatelja policije, Ministarstva unutarnjih poslova, Branka Žigante Živković, sutkinja Viskog prekršajnog suda RH, Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava. Po potrebi, a na poziv Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, u radu Promatračkog tijela moći će sudjelovati i drugi stručnjaci/kinje za pojedina područja.

Nasilje nad ženama je u porastu zadnjih nekoliko godina te su dvije vrste rodno uvjetovanog nasilja u posebnom fokusu Promatračkog tijela: femicid i nasilja prema ženama unutar obitelji. Od 2010. godine vidljiv je tragičan trend femicida. Naime, godišnje u Hrvatskoj bude ubijeno od 11 do 14 žena od strane muškarca s kojim su bile u vezi ili braku, ili su pak u krvnom srodstvu. Femicid u Hrvatskoj čini od 25 do 30 posto svih ubojstava. S druge strane, Pravobraniteljica zapaža i kontinuiran rast prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama u obitelji, kao i njihovu brutalizaciju. Uz femicid, tjelesne ozljede, prijetnje i silovanje najčešće su prijavljivani zločini nasilja nad ženama unutar obitelji. Muškarci čine 88,8% od prijavljenih počinitelja kaznenih djela nasilja u obitelji i u 100% slučajeva su prijavljeni počinitelji seksualnih napada unutar obitelji.

Republika Hrvatska kao država članica UN-a dužna je preuzeti odgovornost za ubojstva žena budući da je nasilje nad ženama rodno uvjetovano te predstavlja izravni oblik kršenja ljudskih prava. Prateći provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, pravobraniteljica je zaključila kako nadgledanje femicida znači mnogo više od vođenja statistike, koja je i sama po sebi vrlo važna, ali znači i individualno promatranje slučajeva, analizu svakog slučaja i svake situacije koja je dovela do ubojstva žene, što je ujedno i suština rada Promatračkog tijela. Iz tih razloga prihvaćena je inicijativa posebne izvjestiteljice UN-a, dr. sc. Dubavke Šimonović, koja je upućena i drugim članicama UN-a, za ustanovljenje tijela i suradnje tijela za efikasni i sveobuhvatni monitoring „Femicide Watch“.

Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo policije, Ministarstvo pravosuđa, Visoki prekršajni sud i Ženska soba – Centra za seksualna prava dugogodišnji su partneri institucije Pravobraniteljice u području prevencije i suzbijanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, a njihova svakodnevna praksa, kao i raspolaganje određenim statističkim podacima, od ključne su važnosti za učinkovito djelovanje Promatračkog tijela „Femicide Watch“ u smislu kvalitetnog praćenja predmetne problematike te davanja smjernica sa svrhom unapređenja politika prevencije i kažnjavanja nasilja nad ženama.