Pravobraniteljica zatražila osiguranje trajnog skloništa za žene žrtve nasilja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

DuListPravobraniteljica je dala izjavu za DuList povodom anonimne pritužbe o nepostojanju skloništa za žrtve obiteljskog nasilja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Pravobraniteljica je povodom pritužbe provela ispitni postupak te utvrdila kako navodi iz anonimne pritužbe o uskraćivanju prava na smještaj žrtvi obiteljskog nasilja od strane centra za socijalnu skrb svakako ukazuju na potrebu hitnog djelovanja i poduzimanja daljnjih mjera kako se ovakvi slučajevi i pritužbe više ne bi događali u praksi.

Pravobraniteljica je u svojoj izjavi pozdravila postojeće privremeno rješenje u okviru Caritasa Dubrovačke biskupije i to na području samog Dubrovnika, u jednoj od nekretnina u vlasništvu Biskupije, s kojom je sklopljen Ugovor o davanju dijelova nekretnine na korištenje. No, kako je u okviru navedenog smještaja moguće smjestiti svega četiri osobe, pravobraniteljica je naglasila kako je od izuzetne važnosti pronaći trajno rješenje koje će omogućiti pružanje usluge smještaja za veći broj korisnika/ica, pri čemu se treba voditi odredbama Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u kojima se govori o smještajnim kapacitetima skloništa, ovisno o broju stanovnika te stvarnim potrebama.

Čitav članak pročitajte u privitku.