Fokus grupa o ekonomskom nasilju nad ženama

U sklopu međunarodnog projekta „Imenovanje, definiranje i sankcioniranje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama“, udruga B.a.B.e. je organizirala fokus grupu o ekonomskom nasilju nad ženama. Koordinatorica projekta Barbara Markulin predstavila je projekt koji je financiran od strane Europske komisije i koji se provodi u još četiri zemlje iz regije (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Bugarska). Cilj projekta je ustanoviti kako se percipira ekonomsko nasilje u zemljama regije, koji su njegovi pojavni oblici te na koje  načine se može spriječiti taj oblik nasilja. Rezultati projekta bi svakako trebali doprinijeti lakšem prepoznavanju različitih oblika nasilja, pa tako i ekonomskog nasilja.

U navedenoj fokus grupi sudjelovale su predstavnice relevantnih institucija i to: zamjenica ministra pravosuđa, Sandra Artuković Kunšt, predstavnica Centra za socijalnu skrb Zagreb, Đurđica Petran, predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Irena Sarta, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Aleksandra Štengl, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Tatjana Dalić, predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih, Ivana Toš te predstavnica Ravnateljstva policije, Renata Odeljan.

U raspravi u kojoj su sudjelovale sve sudionice posebno je naglašen težak položaj žena u ruralnim područjima koje su često izložene upravo ekonomskom nasilju, a koje se nažalost veže i uz druge oblike nasilja. Raspravljani su pojedini slučajevi iz prakse te su spomenuti čimbenici koji mogu doprinijeti ekonomskom nasilju kao što su ekonomska ovisnost, slabo obrazovanje, nezaposlenost i patrijarhalni odgoj. Istaknuta je potreba osnaživanja žena žrtava svih oblika nasilja pa tako i ekonomskog nasilja te potreba osvješćivanja o tome problemu i to putem javnih kampanja i edukacija.

U raspravi je sudjelovala  stručna savjetnica u Uredu pravobraniteljice, Martina Krnić koja je ukratko predstavila instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te navela dosadašnja postupanja i aktivnosti vezane uz područje ekonomskog nasilja. Prvenstveno se osvrnula na položaj žena u ruralnim područjima, a kojoj problematici je pravobraniteljica posvetila posebnu pažnju u sklopu projekta „Žene jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj“ održavajući radionice za ruralne žene u 11 županija. Vezano uz položaj žena žrtava obiteljskog nasilja, spomenut je prijedlog pravobraniteljice kojim bi se u Zakon o socijalnoj skrbi trebalo uvrstiti žene žrtve obiteljskog nasilja kao posebnu kategoriju korisnica.