Projekcija filma "Šuti" i rasprava o nasilju u obitelji

sutimPovodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održana je posebna projekcija filma „Šuti“ u režiji Lukasa Nole, a nakon čega je uslijedila javna diskusija pod nazivom: „ISTINA JE. Zašto šutite o tome?“. U diskusiji su sudjelovali režiser filma, Lukas Nola, i Neva Tolle, aktivistica Autonomne ženske kuće Zagreb. Režiser Lukas Nola istaknuo je kako je film snimljen prema istinitoj priči koja prati životni put jedne djevojčice čiji život je obilježen nasiljem. Istaknuo je kako obiteljsko nasilje predstavlja oblik tihog rata koji se događa pokraj svakoga od nas, ali da se o tome još uvijek šuti.

Neva Tole se osvrnula na iskustva iz svog dugogodišnjega rada sa ženama i djecom žrtava obiteljskog nasilja. Svoje iskustvo iznijela je i žena žrtva obiteljskog nasilja koja je bila smještena u Autonomnoj ženskoj kući Zagreb.

U raspravi koja je uslijedila nakon uvodnih govora sudjelovala je i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić Piktija, koja se ukratko osvrnula na dosadašnje aktivnosti institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova po pitanju obiteljskog nasilja. Istaknula je suradnju Pravobraniteljice sa policijom i Centrima za socijalnu skrb kao i potrebu njihove daljnje edukacije vezano uz problematiku obiteljskog nasilja. Posebno je istaknula nužnost osiguranja financijskih sredstava za rad skloništa za žrtve obiteljskog nasilja kao i potrebu daljnjeg provođenja psihosocijalnog tretmana počinitelja obiteljskog nasilja, a o čemu je Pravobraniteljica izvještavala i u svojim godišnjim Izvješćima o radu upućenim Hrvatskom saboru.

Iz medija:

Najčešće pitanje je: Zašto si toliko dugo trpjela nasilje?, T-portal, 25.11.2013.

 

Vezano:

34 posto žena preživjelo je seksualno nasilje, Libela.org, 23.11.2013.