Okrugli stol „Učenje o praksi Europskog suda za ljudska prava u srednjim školama“

IvoPilarInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirali su okrugli stol na temu „Učenje o praksi Europskog suda za ljudska prava u srednjim školama“. Pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta Ankica Nježić u svom pozdravnom govoru između ostalog je izjavila da će konačna verzija Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, koja će vrijediti za sve škole, biti izrađena nakon eksperimentalnog provođenja građanskog odgoja i obrazovanja u šk. god. 2012./13. i 2013./14.

Posebno zanimljivo predavanje održala je Ivana Radačić s Instituta „Ivo Pilar“ koja je prisutne upoznala s radom Europskog suda za ljudska prava i novim projektom Vijeća Europe „Explore and act for human rights“. Glavni cilj projekta je učiniti poznatom i lakše dostupnom praksu Europskog suda za ljudska prava i drugih institucija Vijeća Europe. Projekt je namijenjen prvenstveno radnicima/cama u sustavu odgoja i obrazovanja, a navedeni cilj projekta ostvarit će se putem javnog objavljivanja dokumenata relevantnih tijela sa svrhom stvaranja baze podataka koji će koristiti učenicima/ama, studentima/cama, nastavnicima/ama, istraživačima/cama, ali i drugim akterima/cama koji/e rade na području ljudskih prava.

Internetska stranica projekta je http://explorehumanrights.coe.int, a za nekoliko mjeseci bit će pokrenuta i baza podataka u sklopu projekta na stranici http://www.coe-repository.org.

Vedrana Spajić-Vrkaš s Filozofskog fakulteta u Zagrebu opisala je rezultate rada hrvatskog tima u sklopu navedenog projekta: studenti/ce prava su opsežne presude Europskog suda za ljudska prava saželi/e za potrebe škola te su se na temelju sažetaka izradile nastavne jedinice. Gđa Spajić-Vrkaš također je najavila tiskanje priručnika s nastavnim jedinicama koji će nastavnici/e moći koristiti u nastavi. Ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, okruglom stolu prisustvovao je stručni savjetnik Josip Grgić.


Više na web stranici Instituta Ivo Pilar