Okrugli stol „Zašto je važno učiti o seksualnosti: Perspektiva psihologa“

PubertyU okviru šestog po redu tjedna psihologije koji se na godišnjoj razini održava u Republici Hrvatskoj, Centar za primijenjenu psihologiju i Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirali su okrugli stol „Zašto je važno učiti o seksualnosti: Perspektiva psihologa“, koji se održao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na okruglom stolu izlaganja su održale mr. sc. Maja Gabelica-Šupljika, prof. psihologije i Davorka Osmak-Franjić, prof. psihologije (Ured pravobraniteljice za djecu), dr.sc. Bruna Profaca (Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba) te dr.sc. Gordana Keresteš, red. prof., dr.sc. Anita Lauri Korajlija, doc., dr.sc. Nataša Jokić-Begić, red. prof. i Tanja Jurin, spec. kliničke psihologije (Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu).

Tijekom vrlo poučnih izlaganja spomenute su zanimljive informacije vezano za temu ljudske seksualnosti i zdravstvenog odgoja koje se tiču i područja rada Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova:

- djeca imaju pravo na informaciju, a roditelji im je nemaju pravo uskratiti sukladno UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, što je i potvrdio Europski sud za ljudska prava;

- stav Pravobraniteljice za djecu je da je zdravstveni odgoj nužan uključujući učenje o ljudskoj seksualnosti;

- odgoj i obrazovanje o suzbijanju homofobije sastavni je dio odgoja za zdrav psihički razvoj djece;

- Kurikulum zdravstvenog odgoja ne smije biti svjetonazorski obojan, mora uvažavati različita stajališta, a mora biti temeljen isključivo na znanstvenim činjenicama i stajalištima struke s naglaskom na multidisciplinarnost;

- kao što se razgovorom s djecom i mladima o seksualnosti ne potiče djecu i mlade na seksualnu aktivnost, također se spominjanjem pornografije u sklopu zdravstvenog odgoja djecu i mlade ne potiče na konzumaciju pornografskih sadržaja; istraživanja pokazuju da su djeca vrlo rano izložena takvim sadržajima i iskazuju dječju znatiželju i zanimanje za njih: zato se o tome mora RASPRAVLJATI s djecom, a važno je imati na umu da je IZLAGANJE djece pornografiji kazneno djelo prema Kaznenom zakonu;

- u dječjim vrtićima i osnovnim školama provodi se CAP program koji je međunarodni prevencijski program protiv seksualnog zlostavljanja, a koji ima dosta sličnosti sa sadržajima u Kurikulumu zdravstvenog odgoja;

- često se provlači zabluda o 'spolnoj čistoći' djece, naprotiv: ljudi su od najranije dobi seksualna bića, a djeca vrlo rano počinju opažati seksualnost;

- bez edukacije o seksualnosti nema zdravog seksualnog samopoimanja, nema zdrave percepcije o sebi niti psihičkog zdravlja pojedinca/ke;

- znanstveno i etički je neprihvatljivo promoviranje apstinencije kao jedinog izbora i percepcije seksa kao dopuštenog samo u okviru bračne zajednice;

- međunarodna istraživanja pokazuju da programi zdravstvenog odgoja u zemljama u kojima su uvedeni pokazuju dobre rezultate;

- djeca i mladi često nemaju razvijen zdrav seksualni identitet zbog restriktivne obiteljske, vršnjačke i društvene klime gdje je seksualnost tabu pa stoga izostaje potpuna informacija; iz toga proizlazi da mladi odrastaju u osobe s razvijenim negativnim stavovima o seksualnosti, negativnim stavovima o vlastitom tijelu i negativnim stavovima o vlastitim spolnim organima.

Okruglom stolu nazočio je Josip Grgić,  stručni savjetnik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova,  koji je pozdravio sve izlagačice i izrazio podršku struci psihologije čija stručna mišljenja i znanja moraju biti sastavnim dijelom zdravstvenog odgoja.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ovim putem još jednom ističe kako je uvođenje zdravstvenog odgoja vrlo važan korak u smislu edukacije djece i mladih o spolnoj i rodnoj ravnopravnosti u području obrazovanja a koje manjka u nacionalnom odgojno-obrazovnom sustavu. Moduli Prevencija nasilničkog ponašanja i Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje u tom smislu su posebno značajni.

Brošura „Spolni razvoj djeteta“ u izdanju Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba