Projekt “Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine“ predstavljen na sastanku u Briselu

BrisellipanjU Briselu je 26. i 27. lipnja 2019. održan sastanak organizacija čiji se projekti bave osnaživanjem žena i borbom protiv rodno utemeljnog nasilja koji su financirani putem Europske komisije temeljem REC (Rights, Equality and Citizenship) programa. Na sastanku je DG Justice and Consumers (European Commission) predstavio programsko i financijsko provođenje projekata dok su o praksama monitoringa i evaluacije govorile dr. Silvia Scarpa i Kate Doyle. Predstavljeni su projekti dobre prakse na teme ravnoteže privatnog i poslovnog života, rodnog jaza u plaćama/mirovinama i stereotipa s kojima se susreću žene na tržištu rada te sociološke analize koje su održale su prof. Laura den Dulk i dr. Heejung Chung.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nositeljica je EU projekta “Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine” koji su na sastanku predstavile Sanda Brumen, koordinatorica projekta u uredu Pravobraniteljice te Marita Grubišić-Čabo, istraživačica na projektu iz partnerske organizacije Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.