Prvi sastanak u okviru EU projekta "Parents@work: changing perceptions!"

ParentsatWorkWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na inicijalnom sastanku EU projekta „Parents@work: changing preceptions! - Promjena različitih implikacija (mogućeg) roditeljstva za žene i muškarce“, koji je započeo s provedbom u svibnju 2019. godine. Projekt se financira sredstvima iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije, a institucija Pravobraniteljice je podržavajuća institucija u okviru provedbe projekta. Nositelj projekta je L&R Sozialforschung Wien (L&R institut za društvena istraživanja), a partneri na projektu su Pravobraniteljica za jednako postupanje Republike Austrije (de. Gleichbehandlungsanwaltschaft) te organizacija CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, iz Hrvatske.

Ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, na sastanku je sudjelovao koordinator projekta Srđan Kerčević koji je predstavio rad ureda Pravobraniteljice, s posebnim naglaskom na aktivnosti u području jačanja ustavnog načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije. Koordinator Kerčević tom je prigodom predstavio i drugi EU projekt kojeg je Pravobraniteljica bila nositeljica - „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“, koji je završio s provedbom 2018. godine, istaknuvši njegove glavne rezultate istraživanja prema kojima više od 63 posto žena radi pod znatno većim stresom zbog brige i odgoja o djeci. Prema istom istraživanju, gotovo svaka treća žena zbog kućanskih i ostalih obiteljskih obveza odustaje od stručnog usavršavanja i poslovnog putovanja, a gotovo 20 posto ispitanih žena odbilo je napredovanje na poslu. Štoviše, prema istraživanju Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta- Eurofounda „Istraživanje o kvaliteti života u Europi“ iz 2018. godine, Hrvatska je na posljednjem mjestu kada je riječ o usklađivanju poslovnog života i obiteljskih obveza, pri čemu čak 69 posto žena ima poteškoće u ispunjavanju obiteljskih obveza zbog vremena provedenog na poslu. Prosjek EU-a iznosi 38 posto. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u 2018. godini u području socijalne sigurnosti i socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te ostvarivanja radnih prava postupala je u više u 43 posto slučajeva, što predstavlja značajan udio i istovjetan trend rasta u odnosu na prethodne godine.

Upravo iz navedenih razloga, još uvijek postoji potreba za aktivnim djelovanjem po pitanju podizanja svijesti i jačanja mjera za suzbijanje skrivenih oblika diskriminacije po pitanju roditeljstva, posebice majki, s naglaskom na otežanu poziciju na tržištu rada. U okviru ovoga EU projekta tijekom iduće dvije godine koliko traje njegova provedba, djelovat će se na uočavanje nedostataka s kojima se majke i očevi suočavaju na radnom mjestu i/ili prilikom prijave na posao, razvit će se nove strategije koje će pomoći poslodavcima i zaposlenicima u borbi protiv diskriminatornih praksi, pružit će se podrška tijelima za jednakost, Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova i drugim akterima savjetovanja u ovom području s informacijskim materijalima i drugim alatima za njihov savjetodavni rad i aktivnosti podizanja svijesti, a u provedbi projekta uključit će se tvrtke i njihove predstavnike u istraživanja te u konačnici radit će se na senzibiliziranju i podizanju svijesti o (skrivenoj) diskriminaciji roditelja na radnom mjestu i u prijavama za posao.

Na sastanku održanom u prostorijama Instituta, u Beču, sudjelovale su i Nadja Bergmann, Claudia Sorger i Katrin Leodolter, članice projektnog tima L&R instituta za društvena istraživanja kao nositelja projekta, pravobraniteljica za jednako postupanje Republike Austrije, Sandra Konstatzky i Sabine Wagner-Steinrigl ispred Ureda Pravobraniteljice kao članice projektnog tima te Anamarija Tkalčec kao predstavnica partnerske organizacije na projektu, CESI.