Sastanak s predstavnicama Ženske sobe - Centra za seksualna prava

zensobasastprs1607Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba- Centar za seksulana prava u provedbi EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“. Tema sastanka bila je provedba preostalih aktivnosti u završnoj fazi projekta, s primarnim fokusom na edukacije namijenjene pravosuđu i policiji, kojima je cilj ukazati na postojeće pravosudne prakse koje djeluju na štetu žrtve, od problematične klasifikacije nasilnog čina preko tretiranja žrtava tijekom sudskog postupka do neadekvatnog sankcioniranja počinitelja.

 

Na sastanku su sudjelovale Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić i Lidija Al Tharwan, članice tima Ženske sobe, a uz pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić, ispred ureda Pravobraniteljice sudjelovali/e su koordinatorica projekta „Jednaka prava- jednake plaće- jednake mirovine“ Pravobraniteljice, Sanda Brumen te koordinator projekta VAWA Pravobraniteljice, Srđan Kerčević.