U Osijeku održana druga edukacija za suce i sutkinje

Osijek 04-10-2019U posljednjoj fazi provedbe EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta, u suradnji s Pravosudnom akademijom kao pridruženim partnerom, održala je dvodnevnu edukaciju (03. i 04. listopada 2019.) za suce i sutkinje općinskih i županijskih sudova. Edukacija pod nazivom „Jačanje kapaciteta sudaca i sutkinja općinskih i županijskih sudova u Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“ održala se u regionalnom centru Pravosudne akademije u Osijeku, pri Županijskom sudu u Osijeku, a cilj edukacije jest podići svijest pravosudnih dužnosnika/ca o nasilju prema ženama, obiteljskom nasilju i femicidu.

U okviru edukacije, polaznicima/ama se obratila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja je predstavila EU projekt kojeg je nositeljica, kao i iskustva i preporuke institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica je istaknula da poseban naglasak mora biti na pravovremenoj edukaciji i prevencijskim mehanizmima, te da je „cilj identificirati krhke karike sustava kako bi se na što učinkovitiji način, u suradnji sa svim dionicima radilo na prevenciji nasilja i što kvalitetnijoj zaštiti žrtve. Ključna je poruka da bilo koji oblik nasilja – nije i ne smije biti prihvatljiv“, istaknula je pravobraniteljica Ljubičić.

U uvodnom dijelu, predsjednik građanskog odjela Županijskog suda u Osijeku, sudac Josip Frajlić naglasio je važnost edukacije o suzbijanju nasilja prema ženama. „Kao društvo dužni smo pronaći način kako zaštititi žene žrtve nasilja, a to rješenje treba biti brzo i adekvatno. Zaštita prava žena, osobito žena žrtava nasilja tema je civilizacijske razine 21. stoljeća i vjerujem da će ova edukacija doprinijeti kako bi suci i sutkinje bili/e još bolje kapacitirani za zadatke koji nas očekuju i da budemo pouzdan i kvalitetan dionik koji će zaštiti ženu žrtvu nasilja.“ istaknuo je Frajlić.

Preliminarne rezultate analiza prekršajnih i kaznenih presuda u slučajevima nasilja prema ženama predstavili su Nebojša Paunović i Kristijan Kevešević, savjetnici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Snježana Oset održala je predavanje o načinima prepoznavanja i klasifikacije nasilja prema ženama kao prekršajnih djela. S ciljem jačanja kapaciteta sudaca i sutkinja za što kvalitetniju distinkciju prekršajnih odnosno kaznenih djela, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, Jadranka Kos održala je edukaciju o prepoznavanju i klasifikaciji nasilja prema ženama kao kaznenih djela.

U drugom dijelu edukacije, aktualno stanje i buduće izazove u implementaciji Direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela (2012/29/EU) u hrvatskom Zakonu o kaznenom postupku, ali i praksi Europske unije, predstavio je docent Ante Novokmet s Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku.

Na edukaciji su sudjelovali suci i sutkinje općinskih i županijskih sudova iz Osijeka, Vukovara, Slavonskog broda, Vinkovca koji/e su u dvodnevnoj raspravi istaknuli probleme u praksi s kojima se suočavaju pri procesuiranju nasilja prema ženama.