U Osijeku održana treća edukacija za državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava o suzbijanju nasilja prema ženama

odoosijekU okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta, u suradnji s Pravosudnom akademijom održala je u Osijeku treću edukaciju za državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava s ciljem podizanja svijesti državnih odvjetnika/ca i zamjenika/ca općinskih i županijskih državnih odvjetništava o nasilju prema ženama i femicidu. Dvodnevna edukacija pod nazivom „Jačanje kapaciteta državnih odvjetnika/ca i zamjenika/ca općinskih i županijskih državnih odvjetništava u Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“ održala se 21. i 22. listopada 2019. u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku.

 

Dvodnevna edukacija obuhvatila je predstavljanje preliminarnih rezultata analiza prekršajnih i kaznenih presuda u slučajevima nasilja prema ženama u razdoblju od 2012. do 2016. godine koje su predstavili Nebojša Paunović i Kristijan Kevešević, savjetnici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, Mirta Kuharić, održala je izlaganje o postupanju državnih odvjetnika u ostvarenju procesnih prava žrtava obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama. Predavanje na temu „Materijalni aspekti kaznenopravne zaštite žrtava obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama s posebnim osvrtom na politiku kažnjavanja“ održala je Julijana Stipišić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Splitu.

U drugom dijelu edukacije, izlaganje o aktualnom stanju i budućim izazovima u implementaciji Direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela (2012/29/EU) u hrvatskom Zakonu o kaznenom postupku, ali i praksi Europske unije, održao je doc. dr. sc. Ante Novokmet s Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku.

Na dvodnevnoj edukaciji su sudjelovali državni odvjetnici/e i zamjenici/e općinskih i županijskih državnih odvjetništava iz Osijeka, Vukovara, Vinkovca, Požege, Slavonskog Broda i Virovitice koji/e su raspravljali o izazovima s kojima se suočavaju u praksi pri provođenju postupaka koji se odnose na nasilje prema ženama.