U Rijeci održana radionica „Ravnopravnost za sve“ u ostvarivanju plaća i mirovina

radionicarijekaprosinacPravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji sa CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje održala je od 12.-13. prosinca 2019. u Rijeci treću u nizu radionica RAVNOPRAVNOST ZA SVE! koje se provode u sklopu EU projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. Cilj edukacija je podizanje svijesti o društvenom problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, odnosno sprječavanje rizika siromaštva za žene u Hrvatskoj.

Sudionicama/ima je predstavljen projekt te provedene aktivnosti, a raspravljalo se o problemu jednakih plaća i mirovina, pitanjima roda i spola, utjecaju obrazovanja na problem nejednakih plaća te važnosti usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života u svrhu postizanja ravnopravnosti u svijetu rada i mirovinskog sustava. Partnerska organizacija iz Belgije predstavila je situaciju u Belgiji kao primjer dobre prakse u postizanju jednakosti u plaćama i mirovinama.

Radionicu su održale Anamarija Tkalčec ispred CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Jasna A. Petrović iz Sindikata umirovljenika Hrvatske, Hildegard van Hove iz Instituta za ravnopravnost žena i muškaraca (Belgija) te Sanda Brumen ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Na radionici je sudjelovalo 46 predstavnika/ca iz sljedećih tvrtki/institucija/škola/udruga: Grada Rijeke, Odbora za ravnopravnost spolova grada Rijeke, Grada Kastva, Grada Labina, Grada Novog Vinodolskog, Općine Vrbnik, Centra za socijalnu skrb Rijeka, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Pravnog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, Veleučilišta u Rijeci, Medicinske škole u Rijeci, Ekonomske škole Mijo Mirković, Tehničke škole, Prirodoslovne i grafičke škole u Rijeci, Sindikata umirovljenika Hrvatske (Rijeka), Centra za participaciju žena u društvenom životu, Kanala Ri, Instituta za društvena istraživanja i CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Sljedeća radionica će se održati u Osijeku (23.-24. siječnja 2020.).