Izrada modela kolektivnog ugovora

sastanak1102U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak u vezi izrade modela kolektivnog ugovora, aktivnosti projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. U kolektivnom ugovoru prezentirat će se međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir na području rada, a važnost dokumenta je što će sadržavati analizu kolektivnih ugovora te smjernice za izradu ugovora iz aspekta rodne ravnopravnosti te dobre prakse u europskim zemljama. Kolektivni ugovor će biti temelj za sastanke s nadležnim ministarsvima te sindikatima i poslodavcima. Na sastanku je sudjelovala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, članica projekta, Mladenka Morović, i predstavnica Sindikata umirovljenika Hrvatske, Jasna A. Petrović.