Drugi bilten projekta „Parents@Work: Mijenjajmo stav!“

parentsatworkObjavljen je drugi bilten projekta „Parents@Work: Mijenjajmo stav!“ koji u Hrvatskoj i Austriji provode L&R – Institut za društvena istraživanja, CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Pravobraniteljstvo za jednako postupanje iz Austrije i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske. Bilten donosi pregled rezultata prve aktivnosti projekta koja se sastojala u istraživanju percepcije radnika/ca i njihovih dojmova o diskriminaciji ili poteškoćama koje su imali na radnom mjestu ili pri zapošljavanju jer su bili ili će tek postati roditelji. Sudionici istraživanja bili su radnici/e koji su se suočili s diskriminacijom u svom profesionalnom životu i koji su kontaktirali Pravobraniteljstvo za jednako postupanje u Austriji, Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova u Hrvatskoj i CESI.

 

Rezultati istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da i dalje mali broj žena prijavljuje diskriminaciju na radnom mjestu ili u procesima zapošljavanja, iako većina odmah prepoznaje da su diskriminirane. Isto tako, vrlo rijetko se odlučuju na pokretanje sudskih postupaka vezanih uz diskriminaciju. Razlozi za to se očituju u neinformiranosti o pravima, nepovjerenju u pravni sustav i institucije te strahu od otkaza ili mobbinga. Međutim, dio ispitanica također navodi da bi danas drugačije postupile i potražile neki oblik pravne zaštite jer smatraju da ipak raste osviještenost društva o problemima s kojima se roditelji susreću na radnom mjestu, ali da bi poslodavci trebali pokazati više razumijevanja za sva pitanja koja se tiču usklađenosti privatnog i poslovnog života.

Otprilike polovina ispitanica u istraživanju primijetila je različito postupanje prema majkama i očevima. Glavni uzroci tome su što kod poslodavaca često ne postoje ili se ne provode politike ili postupci koji bi detaljnije uređivali pitanje zaštite od diskriminacije te činjenica da se žene i dalje percipiraju kao one koje manje doprinose radu zbog svojih obveza skrbi te da trudnoća i/ili roditeljstvo nisu poželjni.

Pored navedenog, analizom rezultata istraživanja uočeno je kako treba raditi na jačanju zakonodavnog okvira koji uređuje pitanje zaštite od diskriminacije te informirati roditelje o njihovim pravima. Osim toga potrebno je informirati javnost o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i raditi na poticanju žrtava da se obraćaju toj instituciji za podršku i zaštitu. Ovo se posebno odnosi na roditelje zaposlene u privatnom sektoru jer ispitanice navode kako smatraju da su manje zaštićene od radnika/ca u javnom sektoru.

Bilten možete preuzeti na sljedećoj poveznici OVDJE >>

Nakon istraživanja percepcije radnika, tijekom lipnja uslijedit će istraživanje vezano uz poslodavce. Tim povodom, pozivaju se svi poslodavci zainteresirani za sudjelovanje u istraživanju i prezentiranje vlastitih dobrih praksi da kontaktiraju CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (http://www.cesi.hr/) i/ili popune on-line anketu.

Više o projektu možete doznati putem web stranice projekta te novopokrenute Facebook stranice projekta Parents-at-Work-Changing-Perceptions.