Prikupljanje ponuda za provedbu 4 istraživanja

logoprsmaliPROGRESS projekt JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 - „Dismantling the Glass Labyrinth – Equal Opportunity Access to Economic Decision-making in Croatia“, poziv za prikupljanje ponuda za četiri raspisana natječaja  za provedbu  istraživanja  pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova raspisuje četiri natječaja za provedbu istraživanja o zastupljenosti žena na upravljačkim mjestima u trgovačkim društvima na hrvatskom tržištu.

Istraživanja su dio PROGRESS projekta JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 „Dismantling the Glass Labyrinth – Equal Opportunity Access to Economic Decision-making in Croatia“ za čiju provedbu je odgovorna Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Ponude se prikupljaju pojedinačno za  svaki natječaj za provedbu slijedećih istraživanja:

1.    Istraživanje zastupljenosti žena na najvišoj upravljačkoj razini
2.    Istraživanje zastupljenosti žena na srednjoj i nižoj upravljačkoj razini
3.    Istraživanje percepcije poslovnih žena o preprekama napredovanju na najviše upravljačke pozicije
4.    Istraživanje percepcije poslodavaca o koristima rodne uravnoteženosti u poslovnom odlučivanju

Svako od četiri istraživanja ima svoj zasebni cilj, odnosno svoje specifične parametre te predstavlja zasebnu cjelinu. Svaki natječaj i pojedino istraživanje su detaljnije predstavljeni na web stranici  Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova www.prs.hr. Uvjeti prijave detaljno su obrazloženi kao dio opisa istraživanja objavljenog na navedenoj web stranici.

Rok za podnošenje ponuda je 10 (deset) dana od objave Poziva za prikupljanje ponuda u „Narodnim Novinama“ i na web stranici pravobraniteljice za ravnopravnost spolova www.prs.hr . Datum objave natječaja za prikupljanje ponuda je 19.12.2013.

Ponude se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/1, 10000 Zagreb, s naznakom: „Ponuda za javni natječaj za istraživanje redni broj: __“, uz navođenje rednog broja pod kojim je istraživanje navedeno ovim Pozivom.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova