Žene Jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj

U organizaciji Gender Task Force-a, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na 1. sastanku hrvatskog projektnog odbora „Žene Jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj“. Na sastanku su predstavljene projektne aktivnosti u Republici Hrvatskoj i dogovorena buduća suradnja. Projekt koji se provodi u sedam država Jugoistočne Europe fokusiran je na intenzivnije sudjelovanje žena u ruralnom razvoju te na osnaživanje žena u tim područjima. Cilj projekta je uspostavljanje koordinacije na nacionalnoj i regionalnoj razini između žena aktivnih u ruralnom razvoju koje bi bile partner u dijalogu sa stručnjacima i stručnjakinjama, vladinim službenicima/cama i građanima i građankama, predstavljajući perspektivu i interese žena. U projekt su uključeni/e predstavnici/e izvršne vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini, radnih tijela parlamenata te organizacija civilnoga društva koji se bave ovim područjem rada.