Sastanak s predsjednicom Hrvatske komore primalja

BarbaraFinderleveljaca2016Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas s predsjednicom Hrvatske komore primalja, Barbarom Finderle, vezano za Zakon o primaljstvu koji ne predviđa muški rod za zanimanje primalje iako se za to zanimanje školuju, i dobivaju svjedodžbe o završenom školovanju, i muškarci. Gospođa Finderle upoznala je pravobraniteljicu sa činjenicom da iako u RH postoje srednje škole za primalje-asistentice, oni/e koji/e ju završe najčešće ne mogu pronaći posao u struci u Hrvatskoj, osim ako ne završe još tri godine studija i dobiju svjedodžbu prvostupnice/ka primaljstva.

Isto tako, takve osobe nisu konkurentne u svojoj struci ni na europskom tržištu rada budući da njihove stručne kompetencije nisu usklađene s obrazovnim sustavom zemalja EU i pravnom stečevinom EU. Iz navedenog proizlazi da se mladi ljudi školuju za zanimanje s kojim kasnije teško mogu dobiti posao u struci u Hrvatskoj a pogotovo ne mogu dobiti u zemljama EU.

Pravobraniteljica drži da bi obrazovanje moralo pratiti potrebe tržišta rada i biti usklađeno sa obrazovnim sustavom i potrebama tržišta rada RH i drugih EU zemalja. Hrvatska komora primalja će ponovo kontaktirati Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kako bi se Zakon o primaljstvu mijenjao sukladno postojećim potrebama i zahtjevima tržišta rada, u čemu će im Pravobraniteljica pružiti svoju podršku.

Pokazalo se da u Zakonu o primaljstvu ima niz krivo sročenih pojmova (rodilja se naziva „bolesnikom“) pa čak i normativnih grešaka (kompetencije koje se traže od primalje zapravo su kompetencije koje se traže od prvostupnika/ce primaljstva budući da zanimanje primalje više kao takvo ne postoji).

Vezano za jezičnu stranu Zakona o primaljstvu koje ima rodne konotacije, temeljem čl. 24. st.3. Zakona o ravnopravnosti spolova prema kojem Pravobraniteljica u obavljanju svojih poslova može zatražiti stručnu pomoć znanstvenih i stručnih osoba i institucija, Pravobraniteljica se obratila upitom Filozofskom fakultetu  i Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Članak objavljen i na web stranici Hrvatske komore primalja