Opis slučaja 03-06/13-11

Pravobraniteljica je uočila napis koji je objavljen na jednom od portala pod nazivom „U ime Glave obitelji“ autorice I.S.B. Autorica je opisala svoja iskustva iz Klinike za ženske bolesti - KBC Z. U bitnom navodi da joj nisu dopustili da bude nazočna kod poroda svoje prijateljice kojoj je bila u pratnji, premda je imala potvrdu o završenom tečaju za trudnice, cit.. „Tamo neki glavni jednostavno je zabranio. Ona je ostala sama unutra, doslovno čekajući, kad su je spremili na krevet da netko obrati pažnju na nju, dok im se nije obratila ona s: 'Oprostite, ja ću roditi'. Ja sam ostala vani, bijesna jer ne mogu ništa, jer su veći od careva, jer nemaš pravo na objašnjenje.“, te dalje navodi, cit.: „…prijateljica mi je rekla: Kad su me vozili liftom, ona stara sestra te se sjetila i rekla da se to više ne može zbog onih gej parada.“

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon razmatranja pribavljenog očitovanja Klinike za ženske bolesti i porode - KBC Z., Pravobraniteljica je upozorila istu Kliniku da je njihova odluka - da nazočni pri porođaju mogu biti samo supruzi/očevi rodilja - suprotna čl.6.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova, te je istom prekršena zabrana nepovoljnog postupanja temeljem trudnoće koja čini oblik diskriminacije na temelju spola. Naime, u svom očitovanju predmetna Klinika navodi da je odlučeno da nazočni pri porođaju mogu biti samo supruzi/očevi rodilja, a glavni razlog zbog kojeg je donijeta spomenuta odluka je zaštita od potencijalnog ugrožavanja psihofizičkog integriteta rodilja i djelatnika/ica rađaonice od neugodnosti koje mogu doći od nestručnih osoba, koje ne samo da mogu ometati rad u rađaonici, nego možda i ilegalno zarađuju na nekim naivnim trudnicama i rodiljama. Pravobraniteljica je zaključila da Klinika kod odlučivanja nije vodila računa o svim potrebama žena-rodilja kod porođaja, a koje nisu samo medicinske naravi, već uključuju i psihološku i drugu podršku od njima bliskih osoba, osoba od povjerenja, pa i takozvanih „doula ili dula“. Pravobraniteljica smatra da je razmišljanje - kako žena u trudnoći i kod porođaja nije u mogućnosti donositi za sebe razumne odluke, da se može lako nagovoriti na nešto što ona ne želi te aludirajući na neiskustvo nekih rodilja - zasnovano na paušalno stereotipnoj procjeni. Takva razmišljanja dugoročno najviše štete ženama jer učvršćuju i perpetuiraju tradicionalna stereotipna shvaćanja o ženama kao pripadnicama tzv. "nježnijeg", odnosno društveno slabijeg i manje vrijednog spola. Klinika svoja razmišljanja i stajališta nije obrazložila na način koji bi otklonio sumnju u paušalno postupanje u odlučivanju, odnosno na način koji bi činio nedvojbenim utemeljenost donesene odluke na prihvatljivom tumačenju i primjeni mjerodavnog anti-diskriminacijskog prava. Klinika je mogla i morala biti svjesna diskriminirajućih posljedica svoje paušalne ocjene. Pravobraniteljica je dala preporuku Klinici za ženske bolesti i porode KBC Z. da napusti spornu praksu da nazočni pri porođaju mogu biti samo supruzi/očevi rodilja, već da to mogu biti osobe koje rodilje izaberu kao osobe od povjerenja, bez obzira na spol. Klinika za ženske bolesti i porode KBC Z. je nakon zaprimanja upozorenja ili preporuke obavijestila Pravobraniteljicu da će preporuku imati na umu i primijeniti ju ako to naloži nadležno Ministarstvo zdravlja i ako se steknu tehničko-materijalni uvjeti za to. S obzirom na to da je upozorenje i preporuka upućena na znanje nadležnom Ministarstvu zdravlja, Ministarstvo zdravlja je dostavilo mišljenje koje podržava zauzeto stajalište Pravobraniteljice, da je prihvatljivo prisustvo pri porodu jedne osobe bliske rodilje, a slobodan je izbor svake rodilje tko će ta osoba biti, uz uvjet, što se posebno naglašava, obveznog poštivanja propisanog kućnog reda zdravstvene ustanove.