Opis slučaja 03-05/13-02 - Odbijanje izdavanja kontracepcijskog sredstva

Pravobraniteljica je putem medija saznala za slučaj pacijentice kojoj je magistra farmacije, ujedno i vlasnica Ljekarne A.D. iz D.R., odbila izdati kontracepcijsko sredstvo propisano liječničkim receptom pozivajući se pritom na prigovor savjesti.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon provedenog ispitnog postupka (zatraženog izvješća i dokumentacije Ljekarne A.D.), Pravobraniteljica je ustanovila kako u konkretnom slučaju ljekarna ne može kao kolektiv koristiti pravo priziva savjesti jer pravo priziva je individualno, osobno pravo svakog magistra/e farmacije, te se stoga u ljekarni mora organizirati rad na način da bude zaposlen/a barem jedan/na djelatnik/ica koji se u svom radu neće pozivati na priziv savjesti. Nadalje Pravobraniteljica je ustanovila kako svaka žena ima pravo slobodno odlučivati o svojim seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju, a što uključuje i pravo na slobodno odlučivanje o broju djece te radi navedenog ima i pravo na korištenje kontracepcijskih sredstava koja su joj prethodno propisana od strane nadležnog liječnika.
Stoga je u konkretnom slučaju uskraćivanje pacijentici izdavanja propisanih kontracepcijskih sredstava suprotno čl.6.st.4. Zakona o ravnopravnosti spolova, a što za žene ima posebno štetne učinke u praksi budući da im se uskraćuje slobodno odlučivanje o seksualnim i reproduktivnim pravima. Takvim postupanjem je također prekršena i Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13.12.2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga. Pravobraniteljica je pritom posebno naglasila kako je ljekarnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba (čl.1. Zakona o ljekarništvu). Istodobno je Pravobraniteljica ljekarni uputila i preporuke da u konkretnom slučaju, kao i u budućem radu, organizira svoj rad na način da ima barem jednog zaposlenika/icu koji/a se u svom radu neće pozivati na priziv savjesti prilikom izdavanja kontracepcijskih sredstava za koja postoji liječnički recept, te da na taj način poštuje i čl.6. st.4. Zakona o ravnopravnosti spolova, kao i Direktivu Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga. Pravobraniteljica je preporučila da ljekarna ne koristi priziv savjesti kao kolektivno pravo, već isključivo kao individualno pravo, te da prilikom izdavanja lijekova za koje postoji liječnički recept ima u vidu činjenicu kako je ovlašteni liječnik propisao konkretni lijek nakon obavljenog liječničkog pregleda i postavljene dijagnoze, a postupajući pritom sukladno pravilima struke. Pravobraniteljica je o svom stajalištu kao i o upozorenjima i preporukama upućenim ljekarni A.D. iz D.R., obavijestila i Hrvatsku ljekarničku komoru. O navedenom je Pravobraniteljica izdala i javno priopćenje koje je objavila na svojim službenim web stranicama.