Vlada RH usvojila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji 2017.-2022.

stopnasiljuNa Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna, Vlada RH je usvojila četvrtu Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2017-2022. Strategija ima 33 mjere i obuhvaća sedam područja: prevenciju nasilja u obitelji, zakonodavni okvir iz područja zaštite od nasilja u obitelji, zbrinjavanje i potporu žrtvama nasilja u obitelji, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, unaprjeđenje međuresorne suradnje, izobrazbu stručnjaka koji rade u području zaštite od nasilja u obitelji i senzibilizaciju javnosti za problematiku nasilja u obitelji. Nositelji aktivnosti su tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave te organizacije civilnoga društva, a svaka mjera Nacionalne strategije utemeljena je na određenom članku Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija) čiju je ratifikaciju Vlada RH najavila za kraj ove godine. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova bila je članica Radne skupine za izradu Nacionalne strategije u koju su uvršteni brojni prijedlozi Pravobraniteljice.

 

Više na linku o Javnoj raspravi >>

Vijest o početku rada na Nacionalnoj strategiji >>