Međunarodna i regionalna

Posjet predstavnica Euromed Feminist Initiative

EUROMEDwebIspred inicijative Euromed Feminist Initiative sa sjedištem u Parizu, Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova danas su posjetile Boriana Jonsson i Lilian halls-French koje su primili zamjenik pravobraniteljice, Goran Selanec i savjetnica za medije Nevenka Sudar. European Feminist Initiative obuhvaća organizacije za ljudska prava žena sa dvije obale Mediterana i zemalja Kavkaza. Cilj im je unaprijediti i promovirati ljudska prava žena kao univerzalna ljudska prava, ravnopravnost spolova te nenasilje u rješavanju sporova.

Opširnije...

Evaluacija provedbe Direktive o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti

ekInstitucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovala je u postupku evaluacije provedbe Direktive 79/07/EEC o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti koji u za Europsku komisiju na razini Europske unije provodi „Ernst & Young Finalncial-Business Advisors S.p.A..“. Postupak evaluacije provodi se u formi razgovora sa relevantnim institucijama koje imaju uvid u provedbu antidiskriminacijskih jamstava propisanih Direktivom 79/07 u praksi. Najveći dio razgovora bio je posvećen mirovinskom sustavu i njegovom utjecaju na položaj žena i muškaraca odnosno činjenici da usprkos jamstvima iz Direktive struktura mirovinskog sustava perpetuira postojeći jaz u plaćama na tržištu rada na štetu žena.

Sastanak s direktoricom Gender Centra

Mirjana LukacPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u svom uredu s Mirjanom Lukač, direktoricom Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, koja je također bila sudionicom FemCities konferencije na kojoj je danas pravobraniteljica bila jedna od izlagačica. Razgovaralo se o područjima iz nadležnosti dviju institucija, a posebno su razmijenjena iskustva vezana za nedavno održani skup Ženskog suda u Sarajevu i problematici zaštite žrtava silovanih u ratnim sukobima. Pravobraniteljica je izvijestila o nedavno izglasanom Zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i osnovnim pravima koja proizlaze iz navedenog zakona.

Opširnije...

FemCities konferencija u Zagrebu

FemcitieswebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjeluje na FemCities konferenciji pod nazivom „Utjecaji ekonomske krize na zapošljavanje žena u europskim gradovima: Sličnosti i razlike. Smjernice za gradove.“ Uvodnu riječ dala je Mirjana Zubak, pomoćnica pročelnika Ureda gradonačelnika Grada Zagreba. Pravobraniteljica je održala prezentaciju na temu promocije ravnopravnosti spolova i zapošljavanja žena u vrijeme krize s naglascima na praksu rada na pritužbama te rezultate analiza i istraživanja o zaposlenosti žena, ugovorima na određeno vrijeme, diskriminaciji žena temeljem trudnoće i majčinstva, jazu u plaćama te zastupljenosti žena na pozicijama upravljanja.

Opširnije...

Međunarodna konferencija u Sarajevu

Sarajevo2015GoranwebZamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Goran Selanec sudjelovao je u Sarajevu na međunarodnoj konferenciji Izvan zakona: Pravna regulacija životnih zajednica osoba istog spola u organizaciji Sarajevskog otvorenog Centra. Na konferenciji su sudjelovali pravni stručnjaci, predstavnici državnih institucija i udruga civilnog društva iz država regije (BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija) koji su predstavili svoja iskustva u promicanju pravne zaštite zajednica obiteljskog života osoba istog spola u državama regije.

Opširnije...

Međunarodna Jean Monnet konferencija u Osijeku

Osijek22052015Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Goran Selanec sudjelovao je na međunarodnoj Jean Monnet konferenciji “New developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“ održanoj 21. i 22. svibnja 2015. u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Na konferenciji su o trenutnim trendovima zaštite temeljnih prava i suzbijanja diskriminacije u radno-pravnom području izlagali brojni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva. Zamjenik pravobraniteljice je u svom izlaganju raspravljao o  vrijednosnim temeljima mjera pozitivne akcije u području ekonomskog odlučivanja na tržištu rada. 

Opširnije...

Održan sastanak s predstavnicama organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine

delegBiH2015Pravobraniteljicu su posjetile predstavnice organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koje se nalaze u Zagrebu u sklopu projekta razvojne suradnje koji provodi udruga BaBe!, a koje je odobrilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih poslova. Jedan od ciljeva njihove studijske posjete je i upoznavanje s ključnim mehanizmima za promicanje ravnopravnosti spolova, pa je u skladu s tim realiziran posjet Pravobraniteljici.

Opširnije...

Sastanak s European Institute for Gender Equality

PRSEIGE12052015webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova razgovarala je s predstavnicima/cama EIGE-a (Europskog instituta za ravnopravnost spolova) koji borave u Zagrebu povodom događanja u organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta. Na sastanku s pravobraniteljicom sudjelovali su voditeljica aktivnosti EIGE-a Therese Murphy i predstavnik EIGE tima vezano za dobru praksu Maurizio Mosca, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Zdenka Lončar i voditeljica Službe za poduzetničku infrastrukturu Božena Gajica Uzelac. Pravobraniteljica je predstavila svoje nadležnosti i područja aktivnosti.

Opširnije...

Ženski sud - feministički pristup pravdi

Zenskisud2015Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je u Sarajevu na regionalnom događanju pod nazivom „Ženski sud – feministički pristup pravdi“. Na ovom alternativnom sudu svjedočile su žene o iskustvima nepravdi i nasilja pretrpljenih tijekom rata, ali i u miru, govorile o nepriznatim, skrivenim i prešućenim zločinima, kao i o organiziranom otporu žena tijekom rata. Na Ženskom sudu sudjelovalo je više od 500 svjedokinja, aktivistkinja i aktivista iz zemalja regije, suradnica suda i žene iz država u kojima se i danas događa ratno nasilje.

Opširnije...

Pravobraniteljica u posjeti Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine

PRSAgencijazaRSBiHPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić se u Sarajevu sastala s ravnateljicom Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samrom Filipović Hadžiabdić. Razgovarale su o problemima vezanima uz procesuiranje ratnih silovanja, pružanja psihosocijalne pomoći i ratne odštete žrtvama te o problemu njihove dodatne viktimizacije kroz sudske postupke kako na razini RH tako i na razini BiH. Složile su se da postoji potreba jače potpore žrtvama ratnih stradanja te naglasile važnosti održavanja ženskih sudova kakav je održan u Sarajevu od 7.-10. svibnja.

Opširnije...

Istraživanje o učinkovitom pristupu pravnoj zaštiti

GS17042015Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova posjetila je dr. Shirley Shipman u sklopu istraživanja „The Role of National Human Rights Institutions in Providing Access to Justice“ koje zajednički provode Sveučilište u Essexu, Sveučilište u Bristolu i Oxford Brooks Sveučilište, a podržava Nuffieled fundacija. Cilj istraživanja je utvrditi u kojoj mjeri državna tijela, kojima je zadaća zaštita temeljnih prava građana, doprinose ostvarenju temeljnog načela učinkovitog pristupa pravnoj zaštiti.

Opširnije...

Regionalna konferencija u Sarajevu

Sarajevo travanjweb2U organizaciji i na poziv Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, pravobraniteljica Višnja Ljubičić je 7. - 9. travnja sudjelovala na Regionalnoj konferenciji strateškog planiranja regionalne suradnje. Na inicijativu Agencije je već 2005. godine potpisana Regionalna deklaracija o suradnji gender mehanizama Zapadnog Balkana poznata kao Sarajevska deklaracija, koja je 2013. proširena i na zemlje Mediterana (Sjeverne Afrike).

Opširnije...

Regionalni sastanak u organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova BiH

BanjaLukawebU organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, u Banja Luci je održan regionalni sastanak na kojem su razmjenjena iskustva, aktivnosti i prioriteti institucionalnog i civilnog sektora članova i članica Balkanske regije i razradio prijedlog Regionalnog strateškog plana suradnje predstavnika/ica regionalnih mehanizama. Teme razgovora su se odnosile na primjenu tzv. Istanbulske konvencije, primjenu Rezolucije 1325 i ekonomsko osnaživanje žena. Na sastanku je sudjelovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Sastanak s delegacijom Vijeća Europe - GRETA

gretaPravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se danas s g. Geraldom Dunnom i delegacijom Vijeća Europe – GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Being – grupa eksperata za akciju protiv trgovanja ljudima). Pravobraniteljica je delegaciju upoznala sa zakonodavnim odredbama i inicijativama institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u zaštiti žena i djevojaka, žrtava trgovanja ljudima u svrhu prostitucije, odnosno seksualnog ropstva te aktivnostima u svrhu prevencije. 

Opširnije...

Pokrenuti dogovori oko organizacije 2. Foruma osnaživanja žena

veleposlanice za web 1Na inicijativu Pravobraniteljice i uz potporu Austrijska veleposlanice, njezine ekselencije Andree Ikić-Böhm i Francuske veleposlanice, njezine ekselencije Michèle Boccoz, nastavljen je rad na projektu osnaživanja žena urbanih i ruralnih područja kroz organizaciju Foruma pod nazivom „Susretom i razgovorom do ostvarenja“. Cilj ovog izuzetno uspješnog projekta jest informiranje i osnaživanje žena urbanih i ruralnih područja te njihovo povezivanje s nadležnim lokalnim i državnim institucijama kao i postojećim i/ili novim projektima za (samo) zapošljavanje žena.

Opširnije...