Međunarodna i regionalna

Sastanak s veleposlanikom Velike Britanije i Sj. Irske

britanskivelepPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je u svom uredu veleposlanika Velike Britanije i Sj. Irske, Nj.E. Andrew Stuart Dalgleisha sa suradnicom Andrejom Maretić Vuković. Veleposlanik je pravobraniteljicu informirao o aktivnostima vezanim uz inicijativu "Postani veleposlanik/ca na jedan dan i učini nešto za ravnopravnost spolova", a koju je na predstavljanju u veleposlanstvu Pravobraniteljica podržala na Međunarodni dan žena. 

Opširnije...

Pravobraniteljica u Sarajevu na poziv Europske komisije

PRSEKSarajevoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić boravi u Sarajevu na poziv Europske komisije gdje se sastala s parlamentarcima/kama Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma BiH. Na sastanku se razgovara o inicijativama obje komisije vezano za izmjene zakona i unaprjeđenje legislative na državnoj razini, izvješćima resornih tijela, godišnjem i specijalnom izvješću ombudsmana Bosne i Hercegovine, suradnji s organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom.

Opširnije...

Predstavljena inicijative "Postani veleposlanik/ca na jedan dan i učini nešto za ravnopravnost spolova"

veleposlanici2018Britanski veleposlanik u Hrvatskoj, Andrew Dalgleish, zajedno s veleposlanicama/ima Australije, Danske, Francuske, Finske, Irske, Kanade, Nizozemske, Norveške, SAD-a i Švedske predstavio je u Zagrebu početak inicijative „Postani veleposlanik/ca na jedan dan i učini nešto za ravnopravnost spolova“, pod pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović. Ideja je pozvati mlade ljude od 16 do 18 godina da se uključe u natjecanje koje im može omogućiti da provedu jedan dan s veleposlanicom/kom i tako vide kako funkcionira međunarodna diplomacija u praksi. Inicijativom se također nastoji ohrabriti djevojke da se uključe u politiku i diplomaciju i aktivno pridonesu ravnopravnosti spolova. 

Opširnije...

Profesionalna jednakost muškaraca i žena u današnjim europskim društvima

francuzikonfweb

U organizaciji Veleposlanstva Republike Francuske u Hrvatskoj i Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI u Kući Europe je održan skup pod nazivom „Uskladiti profesionalni i obiteljski život – Kako unaprijediti profesionalnu jednakost između muškaraca i žena u našim današnjim europskim društvima?». Na skupu je izlagala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Višnja Ljubičić, koja je predstavila zaključke svog rada na pomirenju između profesionalnog i privatnog života u okviru EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena - usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“. 

Attachments:
Download this file (Jutarnji list, 7.2.2018.pdf)Jutarnji list, 7.2.2018.pdf[ ]279 Kb
Opširnije...

Sastanak s delegacijom ureda ukrajinske pravobraniteljice

delegacijaWEBSavjetnici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sastali su se s delegacijom ureda ukrajinske pravobraniteljice i litvanskog pravobranitelja koji su u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj u okviru EU twinning projekta „Implementacija najboljih europskih praksi u području zaštite ljudskih prava u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta ureda ukrajinske pravobraniteljice“, čiji je nositelj litvanski pravobranitelj u suradnji s partnerima iz Litve, Austrije i Ukrajine. Delegaciji je predstavljena institucija i nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova nakon čega je uslijedila živa rasprava o pojedinim konkretnim primjerima iz prakse rada Pravobraniteljice.

Opširnije...

Posjet Philippea Meuniera, veleposlanika Francuske u Hrvatskoj

Franc veleposPravobraniteljicu Višnju Ljubičić je posjetio Philippe Meunier, veleposlanik Francuske u Hrvatskoj, uoči održavanja konferencije  "Uskladiti profesionalni i obiteljski život – Kako unaprijediti profesionalnu jednakost između muškaraca i žena u našim današnjim europskim društvima?" koja će se, na inicijativu francuskog Veleposlanstva održati 7. veljače 2018. godine u Kući Europe od 9.30 do 13.00 sati.

Opširnije...

Intervju za istraživanje Sveučilišta u Amsterdamu

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju doktorandici Sveučilišta u Beču, Ledi Sutlović, vezano za istraživanje o stanju rodnih politika u Hrvatskoj koje se pod nazivom „The gender politics of backsliding in Central and Eastern Europe“provodi unutar projekta TransCrisis za Sveučilište u Amsterdamu i Centar za političke studije. Pravobraniteljica je komentirala trenutačnu situaciju vezanu uz ravnopravnost spolova u RH, odnos državne politike u odnosu na ljudska prava žena, te ulogu institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u unaprjeđivanju rodnih politika. Također je govorila o svojim osobnim iskustvima vezanima uz pregovore za pristupanje EU i njihove rezultate u području socijalne politike i zapošljavanja, uz pregovore o regulaciji rodiljnog dopusta, ulogu ženskih organizacija za vrijeme trajanja pregovora o pristupanju te o nedostacima u pregovaračkom procesu u području regulacije ženskih pitanja.

Sudjelovanje na Konferenciji „Active.All=Benefit.All“ u Sloveniji

brdoprikranjuPravobraniteljica za ravnopravnost spolova odazvala se pozivu za sudjelovanje na Konferenciji „Active.All=Benefit.All“ koju je u Brdu pri Kranju organiziralo Ministarstvo rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti Republike Slovenije povodom zatvaranja EU-projekta Active.All, financiranog od strane Europske unije u okviru REC (Rights, Equality and Citizenship) Programa. Kao krajnji cilj Konferencije postavljeno je uklanjanje spolnih stereotipa u području jednakog sudjelovanja muškaraca i žena u obavljanju kućanskih obveza te usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života s naglaskom na aktivno očinstvo. Konferencija je uključila razmijenu dobrih praksi i prikaz različitih mjera za usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života kako iz Slovenije tako i iz drugih zemalja Europske unije.

Opširnije...

Pravobraniteljica na međunarodnoj konferenciji: Politike i prakse prostitucije — Iskustva osoba u prostituciji

Prostitucija za webInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Mirovnim inštitutom (Ljubljana) organizirao je međunarodnu konferenciju naziva: POLITIKE I PRAKSE PROSTITUCIJE – ISKUSTVA OSOBA U PROSTITUCIJI. Konferencija je dio projekta 'Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights', a koji financira International Social Research Foundation. U sklopu konferencije predstavljeno je zajedničko izdanje knjige Instituta Pilar i Mirovnog inštituta: autorica Ivane Radačić - Mojce Pajnik, naziva: Prostitution in Croatia and Slovenia - Sex Workers’ Experiences.

Opširnije...

Sudjelovanje na Equinet-ovom seminaru „Breaking the glass ceiling: career progress for women“

Braking the Glass za webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova odazvala se pozivu za aktivno sudjelovanje na seminaru „Breaking the glass ceiling: career progress for women“ koji je u organizaciji Equinet-a u Estoniji održan 13. studenog 2017. u Tallinnu. Cilj seminara bio je ukazati na razloge koji se nalaze u pozadini slabijeg i otežanog poslovnog napredovanja žena u usporedbi s njihovim muškim kolegama, kao i povesti raspravu o mogućim sredstvima za postizanje jednakih mogućnosti žena na tržištu rada i probijanje staklenog stropa te podijeliti primjere dobre prakse i iskustva tijela za ravnopravnost.

Opširnije...

Održana II. Konferencija tijela za ravnopravnost Jugoistočne Europe

Konferencijaweb1Danas je u Hrvatskom saboru održana II. Konferencija regionalnih tijela za ravnopravnost Jugoistočne Europe pod nazivom „Izazovi prikupljanja statistike po diskriminacijskim osnovama“. Konferenciju je organizirala Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja se uvodno obratila sudionicima i sudionicama konferencije, naglasivši kako je nakon prve konferencije u Beogradu (16.11.2016.) i potpisivanja Izjave o suradnji nezavisnih tijela za promicanje ravnopravnosti, ova II. konferencija nastavak višegodišnje partnerske suradnje institucija za ravnopravnost koje su svojim odazivom pokazali da potpisi na Izjavi o suradnji nisu bili samo „puko slovo na papiru“, već da su spremne unaprjeđivati suradnju na razini regije, u cilju poboljšanja i statusa svih onih koji su po bilo kojoj osnovi izloženi diskriminaciji. Pravobraniteljica je istaknula izuzetnu važnost unaprjeđenja prikupljanja podataka po diskriminacijskim osnovama i statističke obrade dobivenih podataka koji bi bili usporedivi na nacionalnoj i regionalnoj razini, a samim time i postali temelj izrade i provedbe učinkovitijih politika usmjerenih na zaštitu od diskriminacije ili njezinu prevenciju po bilo kojoj osnovi. 

Opširnije...

Regionalna konferencija o stanju prava LGBTI osoba u Sarajevu

SarajevoPRSwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjeluje u Sarajevu na Regionalnoj konferenciji o stanju prava LGBTI osoba PODRŠKA, ZAŠTITA, VIDLJIVOST u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost spolova BiH. Pravobraniteljica je izlagala u sklopu panela pod nazivom "Afirmativne mjere za suzbijanje diskriminacije i nasilja nad LGBTI osobama" u kojem su sudjelovale i Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Jelena Čolaković iz Juventasa, Crna Gora. Pravobraniteljica je predstavila iskustva institucije Pravobraniteljice u radu po pritužbama građana i građanki (3,3% svih pritužbi odnosi se na diskriminaciju temeljem spolne orijentacije i 2,7% temeljem rodnog identiteta i izražavanja). Naglasila je i dobru suradnju s udrugama koje rade na promociji i zaštiti od diskriminacije spolnih manjina te navela razloge zbog kojih postoji nepovjerenje LGBTI osoba prema obraćanju institucijama u traženju zaštite.

Opširnije...

Sastanak s udruženjem "Žene to mogu"

ZenetomoguPredstavnice udruženja građana/ki „Žene to mogu“ iz Banja Luke, Bosne i Hercegovine, tijekom studijske posjete u Republici Hrvatskoj posjetile su Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova u sastavu: Nada Bojić – predsjednica udruženja, Sava Ozegović Marceta – predsjednica upravnog odbora te Zifa Mujagić i Lana Jajčević – članice. Ispred pravobraniteljice gošće je primila Mladenka Morović, voditeljica Službe za opće poslove i predstavila im način rada, nadležnosti i ovlasti institucije, način pokretanja i vođenja antidiskriminacijskih postupaka kao i statistiku vezanu uz slučajeve obiteljskog nasilja.

Opširnije...

20. međunarodni simpozij Međunarodnog konzorcija za društveni razvoj

medjznanstvkonf10072017Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „20th Biennial International Symposium of International Consortium for Social Development“ koju su u Zagrebu zajednički organizirali Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i International Consortium for Social Development pod pokroviteljstvom Predsjednice RH i Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Pravobraniteljica je sudjelovala u raspravi u okviru teme Socijalna pravda i ljudska prava o kojoj su govorili izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu prof.dr.sc. Zrinka Erent-Sunko i doc.dr.sc. Ozren Pilipović i doc.dr. Meta Ahtik, profesor s Pravnog fakulteta u Ljubljani. Pravobraniteljica se osvrnula na izazove vezane za jaz u plaćama te naglasila važnost ulaganja u edukaciju o ravnopravnosti spolova kao i u izgradnju i osnaživanje javnih servisa kao pretpostavke ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca na tržištu rada. Ukazala je također na problematiku vezanu uz ugovore na određeno vrijeme te postojanje saklenog stropa. 

Opširnije...

Posjet predstavnice finskog Ministarstva zdravlja i socijalne politike

FinskadelegSavjetnica u Ministarstvu zdravlja i socijalne politike Republike Finske, Johanna Hautakorpi, trenutno boravi u Zagrebu u svrhu evaluacije aktivnosti Twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“ koji završava u kolovozu.Tim povodom posjetila je instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kako bi se upoznala s praksom postupanja i nadležnostima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u slučajevima diskriminacije na osnovi spola. O rezultatima Twining projekta te o mogućnostima daljnje suradnje s gošćom je razgovarao zamjenik pravobraniteljice, Goran Selanec.