Međunarodna i regionalna

Održana međunarodna konferencija „Obilježavanje 20 godina postojanja i rada Ombudsmena BIH“

Ombudsman BIH 20 godinaU Sarajevu je 17. i 18. listopada 2016. održana međunarodna konferencija „Obilježavanje 20 godina postojanja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine“. Konferencija je okupila međunarodne stručnjake/inje iz područja ljudskih prava, predstavnike/ce Ombudsmena za ljudska prava i tijela za ravnopravnost iz regije, istaknute pravnike/ce, suce/tkinje, predstavnike/ce izvršne i zakonodavne vlasti, akademske zajednice,  organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i svih ostalih dionika koji su na bilo koji način bili povezani s radom Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u proteklih 20 godina.

Opširnije...

Održana EQUINET-ova Godišnja skupština

AGM malaInstitucija Pravobraniteljice aktivno je sudjelovala na EQUINET-ovoj (Europska mreža tijela za jednakost) Godišnjoj skupštini (Annual General Meeting - AGM) za 2016. godinu. Na Godišnjoj skupštini održanoj u Bruxellesu 29. i 30. rujna nastavio se rad na razvijanju i daljnjem unapređenju standarda za djelovanje svih tijela koja se bave jednakošću s naglaskom na njihovo jačanje, proširenje njihovih ovlasti, veće i stabilnije budžete unutar nacionalnih država u kojima tijela djeluju, razvijanje garanata za postizanje potpune neovisnosti i osiguranje veće učinkovitosti rada.

Opširnije...

Sastanak s finskom pravobraniteljicom za ravnopravnost

finishimbudU sklopu provedbe twinning projekta “Podrška ravnopravnosti spolova”, koji je Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić predstavljen u svibnju 2016., finska pravobraniteljica Pirkko Makinen će se tijekom svog petodnevnog boravka u Zagrebu susresti s predstavnicima/cama nacionalnih mehanizama za promociju ravnopravnosti spolova i zaštitu od diskriminacije temeljem spola te s predstavnicima/cama civilnog društva, znanstvenih institucija i medija.

Opširnije...

Posjeta delegacije "Akademije ravnopravnosti" iz Sarajeva

AkademijaravnopravnostiWEBPolaznici/e "Akademije ravnopravnosti" iz Sarajeva osnovane u suradnji Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra posjetili su instituciju Pravobraniteljice. Zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec, predstavio je ovlasti, nadležnost i aktivnosti institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i odgovarao na pitanja polaznika/ca Akademije. Prisutnima su predstavljeni najnoviji podaci i statistike te preporuke i upozorenja detaljno navedena u izvješću za 2015. godinu.

Opširnije...

Pravobraniteljica u Sarajevu na seminaru o pravima LGBTI osoba

Sarajevo6i7lipnjaWEBNa poziv i u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra u Sarajevu je 6. i 7. lipnja 2016. organiziran „Seminar o pravima LGBTI osoba za predstavnike/ce gender institucionalnih mehanizama u Bosni i Hercegovini: Kako tijela za ravnopravnost spolova mogu da u svoj rad uključe prava LGBTI osoba“. Na Seminaru su kao posebni izlagači sudjelovali pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec.

Attachments:
Download this file (Vjetar u leđa.pdf)Vjetar u leđa.pdf[ ]143 Kb
Opširnije...

Sudjelovanje na seminaru "EU Gender Equality Law" u Trieru

TrierWEBU organizaciji i na poziv ERA-e (Academy of European Law) od 23. do 24. svibnja u njemačkom Trieru održan je seminar „EU Gender Equality Law“ namijenjen stručnjacima/kinjama iz institucija, odvjetničkih ureda i organizacija civilnog društva koje se svakodnevno susreću s praksama europskog prava, a naglasak je bio na rodnoj ravnopravnosti. Glavne teme održanog seminara bile su definiranje ključnih pojmova kao što je diskriminacija, upoznavanje s konceptom pozitivnih mjera, napori EU oko pitanja ravnoteže privatnog i poslovnog života, jednake plaće i jaz u plaćanama te jednak pristup uslugama i dobrima.

Opširnije...

Pravobraniteljica na konferenciji u Banja Luci

BanjaLuka svibanjWEBPravobraniteljica Višnja Ljubičić sudjelovala je u Banja Luci na konferenciji „Javne politike za ravnopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Sarajevskog otvorenog centra, uz podršku EU. Pravobraniteljica je izlagala o iskustvima institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH u suzbijanju diskriminacije temeljem seksualne orijentacije i rodnog identiteta u okviru prvog panela pod nazivom: „Preporuka CM/Rec(2010)5 Savjeta Evrope o suzbijanju diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta: trenutno stanje i plan za djelovanje“.

Opširnije...

U Pragu održan seminar o ravnopravnosti spolova u obrazovanju - "Gender Equality in Education"

EquinetPragMeđunarodna organizacija Equinet koja okuplja europske institucije koje se bave suzbijanjem diskriminacije, u suradnji s pravobraniteljicom Republike Češke organizirala je u Pragu 19. i 20. svibnja 2016. seminar pod nazivom "Gender equality in education". Slijedom kontinuirane suradnje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s mrežom Equinet, kao jedan od govornika na seminaru sudjelovao je savjetnik Pravobraniteljice za područje obrazovanja, Josip Grgić, koji je održao izlaganje pod nazivom "Gender equality in Croatian education system - experiences of the Ombudperson for Gender Equality". U izlaganju su prisutnima predstavljene glavne aktivnosti Pravobraniteljice u području obrazovanja te okvirni pregled stanja u Hrvatskoj po pitanju ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

Pravobraniteljici predstavljen Twinning projekt "Podrška ravnopravnosti spolova"

twinningprojectWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić i zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec, primili su danas predstavnice twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“ (Support to the Gender Equality) Hannele Varsa, Antoniju Plazibat i Unu Kociper koji u Hrvatskoj provodi Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH i National Institute for Health and Welfare iz Finske. Projektne aktivnosti provodit će se od svibnja 2016. do srpnja 2017. godine. Otvaranje twinning projekta održat će se u utorak 24. svibnja 2016. u Hrvatskom saboru s početkom u 11 sati. Pravobraniteljica je izložila principe djelovanja institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, nadležnost i načine na koje i sama provodi slične aktivnosti. Institucija Pravobraniteljice uključit će se i sudjelovati u nekoliko komponenti projekta. Za rujan ove godine dogovorena je i posjeta finske pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Pirkko Mäkinen.

Opširnije...

UK izvješće o ljudskim pravima i demokraciji za 2015.

FCOHRreport2015Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s Andrejom Maretić Vuković, savjetnicom Političkog odjela Veleposlanstva Velike Britanije u Zagrebu. Razgovaralo se o aktualnim aktivnostima institucija Pravobraniteljice i Veleposlanstva. Gospođa Maretić Vuković upoznala je pravobraniteljicu s najnovijim Izvješćem o ljudskim pravima i demokraciji koje je predstavljeno u britanskom Parlamentu (Human Rights & Democracy, the 2015 Foreign & Commonwealth Office Report). Vezano za ljudska prava žena u Izvješću se navodi da usprkos napretku koji je postignut na razini UN-a i drugdje, i dalje postoje veliki problemi: nasilje nad ženama i djevojkama koje se javlja i u miru i u ratnim sukobima, a koje je često rezultat diskriminatornih stavova i štetnih društvenih normi, osiguranje reproduktivnih prava i zdravlja, postizanje rodne ravnopravnosti na radnom mjestu i u političkom i javnom životu, osnaživanje žena i jednaki pristup obrazovanju.

Opširnije...

Pravobraniteljica izlagala na Skupu o antidiskriminacijskom zakonodavstvu

PravnifaksPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je danas na Skupu o antidiskriminacijskom zakonodavstvu koji su na Pravnom fakultetu u Zagrebu organizirali Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) i Otvoreni regionalni fond za jugoističnu Europu (ORF LR). Pravobraniteljica je govorila o rezultatima rada institucije, oko 2.500 tisuće predmeta godišnje od čega 400 vezano za diskriminaciju, područjima nadležnosti i aktivnostima. Istaknula je uspjehe koje je institucija Pravobraniteljice postigla u ulozi umješačice u sudskim postupcima kao i u postupcima mirenja u slučajevima spolnog uznemiravanja.

Opširnije...

Sastanak s Brankicom Janković, povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti

poverenicaRSSrbijePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas s povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Brankicom Janković koja je sa pomoćnicom Kosanom Beker i načelnicom Tatjanom Jokanović te predstavnicom Misije OEBS-a u Srbiji Jelenom Jokanović i predstavnikom Misije OEBS-a Mladenom Milovanovićem u studijskoj posjeti Hrvatskoj s ciljem upoznavanja sa radom institucija za zaštitu ravnopravnosti.

Opširnije...

Sastanak s ministricom za ljudska prava i izbjeglice BiH

SemihaBorovaciPRSPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se sa ministricom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semihom Borovac, s kojom je razgovarala o Izvješću o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015., o ovlastima, aktivnostima te problematici vezanoj uz Nacionalni akcijski plan provedbe UN Rezolucije 1325. Pravobraniteljica je također upoznala ministricu s nadležnostima drugih pravobraniteljskih institucija u Republici Hrvatsko,j a razmijenjena su iskustva vezana za implementaciju zakonodavstva u BiH u okviru pristupanja članstvu EU i usklađivanju s poglavljima o ljudskim pravima, antidiskriminaciji i ravnopravnosti spolova.

Međunarodna konferencija "Rodne perspektive i sigurnost u Jugoistočnoj Europi"

RACVIAC2016 webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na konferenciji „Rodne perspektive i sigurnost u Jugoistočnoj Europi“ (Gender Perspectives and Security in South Eastern Europe) koju su u Zagrebu organizirali RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju i Konrad Adenauer Stiftung. Na konferenciji su govorili/e predstavnici/e zemalja regije kao i predstavnici/e međunarodnih organizacija.

Opširnije...

Studijska posjeta delegacije iz Bosne i Hercegovine

BiHdeleg303Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je delegaciju iz Bosne i Hercegovine koja je pod pokroviteljstvom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj u okviru programa regionalne razmjene iskustava integracije Republike Hrvatske u EU i prava LGBT osoba. Pravobraniteljica je delegaciju upoznala s ovlastima institucije Pravobraniteljice sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova i Zakonu o suzbijanju diskriminacije te dala presjek suradnje s organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom LGBT prava i pro-aktivne suradnje sa državnim institucijama po pitanju rješavanja problematike vezane uz LGBT prava.

Opširnije...