EU projekti

Sastanak s koordinatoricom udruge CESI o novom EU projektu

cesiEUprojektPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, voditeljica Službe za opće poslove, Mladenka Morović, i koordinator projekta VAWA kojeg je Pravobraniteljica nositeljica, Srđan Kerčević, sastali su se s koordinatoricom udruge CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Anamarijom Tkalčec, povodom sudjelovanja na novom EU projektu „Promjena različitih implikacija (mogućeg) roditeljstva na žene i muškarce“ (en. „Change different implications of (possible) parenthood for women and men“).

Opširnije...

Održan partnerski sastanak sa Ženskom sobom

sastZenskasobaU uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba - Centar za seksualna prava, u okviru EU projekta VAWA “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama”. Na sastanku se raspravljalo o provedenim projektnim aktivnostima u 2018. godini, i to: Analizi medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja prema ženama (dostupna ovdje), edukaciji za predstavnike/ce relevatnih institucija i organizacija koje se bave nasiljem te nasiljem prema ženama, nacrtu Medijskog kodeksa koji je trenutno na javnoj raspravi te ostalim aktivnostima predviđenim u ovoj fazi projekta koje će se provoditi u prvoj polovini 2019. godine.

Opširnije...

Održan sastanak u vezi dostupnosti podataka za analizu stanja o zaposlenosti i mirovinskom sustavu

sastmirovsustOdržan je sastanak s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje o temi dostupnosti podataka za analizu stanja pojedinih aspekata tržišta rada i mirovinskog sustava koja se provodi u sklopu projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine". Razgovaralo se o podacima o zaposlenosti, rodnom jazu u plaćama te mirovinama po različitim obilježjima u privatnom i javnom sektoru u prerađivačkoj industriji, financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja te djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Opširnije...

Održan je sastanak s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu

IDIsastanakOdržan je sastanak s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu o izradi metodologije za istraživanja koja će se provesti u sklopu projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine". Razgovaralo se o analizi postojećeg stanja dostupnosti statističkih podataka na području zaposlenosti i plaća. Uz to, analizirat će se prakse i politike vezane uz sudjelovanje na tržištu rada, vertikalnu i horizontalnu segregaciju, načine zapošljavanja i pitanje roditeljstva u sferi zaposlenja. Također, tema razgovora je bila i izrada metodologije i uzoraka za istraživanja o stavovima učenika/ca srednjih škola te menadžera/ica o plaćama, mirovinama, odabiru zanimanja te stereotipima na tržištu rada. Na sastanku su sudjelovale/i Josip Šipić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sa suradnicama članicama projekta Mladenkom Morović i koordinatoricom projekta Sandom Brumen.

Održan je sastanak u vezi suradnje na projektu "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"

podrzinstOdržan je sastanak s institucijama koje podržavaju projekt "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine" na temu buduće suradnje na projektu. Razgovaralo se o suradnji na razvijanju strateškog dokumenta koji će osigurati standarde i pozitivne mjere za postizanje rodne ravnopravnosti na tržištu rada i u mirovinskom sustavu, o dostupnosti statističkih podataka koji su potrebni za analizu i istraživanja rodne nejednakosti u plaćama i mirovinama te o suglasnosti za provođenje istraživanja rodnih stereotipa u školama na populaciji mladih ljudi pri odabiru zanimanja.

Opširnije...

Održan je sastanak s predstavnicima Svjetske banke

WBwebOdržan je sastanak s predstavnicima Svjetske banke, Zoranom Anušićem i Michele Ziniem, na temu predstavljanja EU projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine". Na sastanku održanom u prostorijama Pravobraniteljice razgovaralo se o analitičkim dokumentima i preporukama koje će proizaći iz projekta. Na sastanku su sudjelovali i Josip Šipić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu koji je partner na projektu, a ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova suradnice/i na projektu: Mladenka Morović, načelnica Službe za opće poslove, Sanda Brumen, koordinatorica projekta, Nevenka Sudar, savjetnica te Srđan Kerčević, projektni koordinator VAWA projekta.

Pravobraniteljica izlagala na okruglom stolu AEM-a o medijskom izvještavanju u nasilju prema ženama

aemprezentwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na okruglom stolu koji je pod nazivom „Analize medijskog tretmana rodnog nasilja u Hrvatskoj na trima nacionalnim televizijama“ organizirala Agencija za elektroničke medije. Pravobraniteljica je u svom izlaganju predstavila aktivnosti vezane za medijsko izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama koje provodi u okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ kojeg je nositeljica. Osvrnula se na rezultate analiza koje su ukazale na propuste u medijskom izvještavanju na osnovu kojih su izrađene preporuke medijima za njihovo otklanjanje u svrhu senzibiliziranog načina izvještavanja, a pokazala je i pozitivne primjere izvještavanja.

Attachments:
Download this file (Glas_Slavonije_5_12_2018.pdf)Glas_Slavonije_5_12_2018.pdf[ ]435 Kb
Download this file (Vecernji_list_05_12_18.pdf)Vecernji_list_05_12_18.pdf[ ]240 Kb
Opširnije...

Pokrenuta rasprava o nacrtu Medijskog kodeksa

medijskikodekswebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji s Hrvatski novinarskim društvom kao pridruženim partnerom na projektu VAWA “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama”, pokrenula je raspravu o nacrtu Medijskog kodeksa - vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama. Medijski kodeks nastao je temeljem rada triju fokus grupa- novinari/ke, urednici/ce i glasnogovornici/ce te analizama koje je Pravobraniteljica u suradnji s partnerskom organizacijom Ženska soba provela u okviru projekta.

Opširnije...

Oformljena Fokus grupa II za izradu Medijskog kodeksa

IIfokusgrupaU okviru EU projekta "Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama", Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji s pridruženim partnerom na projektu, Hrvatskim novinarskim društvom (HND), održala je sastanak na kojem je oformljena druga fokus grupa- urednice/ci u okviru aktivnosti vezanih uz izradu Medijskog kodeksa. Cilj ove fokus grupe je uključiti u rad urednice/ ke koji/e se u svom poslu susreću s izazovima u odabiru naslova, fotografija i drugog sadržaja o nasilju prema ženama, kako bi se proširila perspektiva izvještavanja o nasilju prema ženama i pronašao kvalitetan mehanizam za poticanje senzibilnog izvještavanja.

Opširnije...

Predstavljanje novog EU projekta Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

PRSsizvodjacimaWEBU organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u Hrvatskom saboru je predstavljen novi EU projekt "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine" - Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj. Projekt su predstavili nositeljica projekta, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, partneri na projektu Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, CESI-Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Sindikat umirovljenika Hrvatske i Institut za ravnopravnost muškaraca i žena iz Belgije, kao i tri institucije koje podržavaju projekt: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo uprave.

Opširnije...

NAJAVA predstavljanja novog EU projekta u Hrvatskom saboru

naslovprojektaWEBU organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u Hrvatskom saboru će  6. studenog 2018. biti predstavljen novi EU projekt "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine" - Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj. Projekt će predstaviti nositeljica projekta Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i partneri na projektu Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, CESI-Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Sindikat umirovljenika Hrvatske i Institu za ravnopravnost muškaraca i žena iz Belgije, kao i institucije koje podržavaju projekt: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo uprave. U privitku se nalazi dnevni red sa govornicima/ama te brošura projekta s ključnim projektnim podacima.

Pravobraniteljica održala predavanje u Rijeci pod nazivom "Femicid - kako problem učiniti vidljivim?"

Rijeka30102018Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je predavanje pod nazivom „Femicid - kako problem učiniti vidiljivim?“ na jednodnevnoj međusektorskoj edukaciji o problemu nasilja nad ženama i femicidu koja je održana u Rijeci U organizaciji Ženske sobe - Centra za seksualna prava kao partnerske organizacije na projektu 'Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama', kojeg je nositeljica institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Edukacija je namijenjena predstavnicima i predstavnicama nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva koji/e se u svakodnevnom radu susreću s problematikom nasilja nad ženama i femicida s područja Primorsko-goranske i Istarske županije.

Opširnije...

Sastanak na temu izrade smjernica za zaštitu djeteta na projektu "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"

sastanak16102018WEBU okviru EU projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine, širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj" održan je sastanak na temu izrade smjernica za zaštitu djeteta koje će služiti u provedbi aktivnosti koje uključuju učenike/ce srednjih škola: istraživanje, edukacija i snimanje dokumentarnog filma.

Opširnije...

Sastanak s Pravosudnom akademijom vezano za provedbu serije edukacija u okviru projekta VAWA

sastanakVAWA16102018Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je pripremni sastanak s Pravosudnom akademijom kao pridruženim partnerima na projektu 'Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama' o aktivnostima u okviru provedbe druge projektne cjeline „Poboljšanje kapaciteta za odgovoranje na nasilje prema ženama“s ciljem definiranja okvira za provedbu edukacija koje će unaprijediti znanja i iskustva sutkinja i sudaca prekršajnih i kaznenih sudova te odvjetnica i odvjetnika državnog odvjetništva o nasilju prema ženama, nasilju u obitelji i femicidu.

Opširnije...

Pripremni sastanak za provedbu edukacija u okviru cjeline „Poboljšanje kapaciteta za odgovoranje na nasilje prema ženama“ projekta VAWA

sastanak12102018U okviru provedbe druge projektne cjeline „Poboljšanje kapaciteta za odgovoranje na nasilje prema ženama“ u uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je pripremni sastanak s pridruženim partnerima i članovima radne skupine na projektu 'Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama' s ciljem definiranja osnovnih okvira edukacija koje će podizati svijest i unaprijediti znanja sutkinja i sudaca prekršajnih i kaznenih sudova te odvjetnica i odvjetnika državnog odvjetništva o nasilju prema ženama općenito, nasilju u obitelji i femicidu.

Opširnije...