Međunarodna i regionalna

Sastanak s francuskim veleposlanikom Gaelom Veyssiere

francvelepWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s Gaelom Veyssiere, veleposlanikom Francuske i suradnicom Delphine Dufoix i suradnikom Guillaume Colinom. Razgovaralo se o predstojećem okruglom stolu koji će Veleposlanstvo Francuske organizirati u Hrvatskom saboru o praćenju provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te o Gender Equality Forumu čiji će vrhunac biti u Parizu u srpnju 2020, a koji će omogućiti globalnu javnu raspravu za hitno djelovanje u području ravnopravnosti spolova te rezultirati konkretnim umrežavanjem za djelovanje u kritičnih šest područja: rodno-utemeljeno nasilje, ekonomska pravda i prava, seksualna i reproduktivna prava i zdravlje, feministička akcija za klimatsku pravdu, tehnologija i inovacije za rodnu ravnopravnost i feministički pokret i vodstvo.

Opširnije...

U Beču održana radionica o primjeni EU Povelje o ljudskim pravima

EUPoveljaoljpPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje na dvodnevnoj radionici o načinima primjene EU Povelje o ljudskim pravima u rješavanju konkretnih diskriminacijskih pritužbi građana i građanki. U organizaciji Europske mreže tjela za jednakost (EQUINET) i Agencije za temeljna ljudska prava (FRA), u Beču je organizirana dvodnevna radionica na kojoj je sudjelovalo više od 30 pravnih stručnjaka iz tijela za ravnopravnost diljem EU, iz ukupno 23 članice, plus predstavnica Srbije. Raspravljalo se o tome kako podići svijest o primjeni Povelje u rješavanju konkretnih slučajeva diskriminacije. Raspravljene teme vezane uz Povelju uključivale su slučajeve iz područja ravnopravnosti spolova, rasne, vjerske i svih ostalih diskriminacijskih osnova, ali i teme vezane uz azil, migracije i umjetnu inteligenciju te odnos Povelje i europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Opširnije...

Sastanak s Brankicom Janković, povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti

sastPovzaRSPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Brankicom Janković, vezano za dogovor oko zajedničke prijave projekta na natječaj Europske komisije na temu prevladavanja rodnog jaza tijekom životnog vijeka, a u okviru programa REC 2020. U fokusu natječaja su aktivnosti s ciljem podizanja svijesti i suzbijanja rodnih stereotipa u obrazovanju, posebno u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju, te u izboru obrazovanja i struke u digitaliziranom svijetu. Natječajem su predviđena dva prioritetna područja: 1) Suzbijanje rodnih stereotipa u obrazovanju i ranom predškolskom odgoju; 2) Suzbijanje rodnih stereotipa u izboru obrazovanja i karijere u digitaliziranom svijetu.

Razmjena iskustava s profesoricom američkog Sveučilišta Hatford

HatfordUred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetila je profesorica Mala Matacin iz SAD-a, koja na Sveučilištu Hatford predaje o ravnopravnosti spolova. Na studijskoj godini u Hrvatskoj razgovara s raznim društvenim dionicima vezanim uz područje kojim se bavi smatrajući da je ravnopravnost žena i muškaraca globalna tema te da se mnogo može naučiti razmjenom iskustava. Predstavnici Pravobraniteljice, pravni savjetnik Nebojša Paunović i savjetnica za medije Nevenka Sudar, upoznali su profesoricu s nadležnostima i ovlastima institucije kao i s drugim institucionalnim mehanizmima te aktualnim zbivanjima koja su od značaja u području ravnopravnosti i suzbijanja diskriminacije.

Pravobraniteljica sudjelovala na EU konferenciji o ravnopravnosti spolova

EU konference ravnop spolU okviru hrvatskog presjedanja Vijeća EU, savjetnici pravobraniteljice, Kristijan Kevešević i Nebojša Paunović, sudjelovali su na dvodnevnoj Konferenciji visoke razine „Sudjelovanje žena na tržištu rada - društvena dobit!“. Konferenciju je kao jedno od službenih događanja u okviru predsjedanja Vijećem Europske unije organizirao Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Na konferenciji su, uz visoke predstavnike nadležnih institucija i ključnih dionika nacionalne razine, sudjelovali predstavnici država članica, EU institucija te predstavnici organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i akademske zajednice. Svrha Konferencije bila je preispitati prepreke punom sudjelovanju žena na tržištu rada i razmotriti mjere za njihovo ublažavanje na EU razini.

Opširnije...

Sastanak u Zagrebu s predstavnicima Odbora za prava žena i jednakost spolova Europskog parlamenta

EP

U Predstavništvu EP u RH, Pravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se sa zastupnicima Europskog parlamenta (EP), ujedno i članovima Odbora za prava žena i jednakost spolova EP, gđom. Pierrette Hrzberger-Fofana, gđom. Annika Bruna i g. Predragom Matićem. Sastanak je organiziran kako bi se zastupnici EP upoznali s ključnim temama s kojima se institucija Pravobraniteljice bavi kao i s naporima koje ulaže Pravobraniteljica u očuvanju i unapređenju jamstava ravnopravnosti spolova u RH. Pravobraniteljica, Višnja Ljubičić i njen tim savjetnika Josip Grgić, Kristijan Kevešević i Nebojša Paunović upoznali su zastupnike s EU projektima koje Pravobraniteljica provodi u području ravnopravnosti spolova s naglaskom na suzbijanje rodno utemeljenog nasilja. 

Opširnije...

Posjet predstavnika Vijeća Europe

VijeceEUwebmalaUred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetili su Christophe Speckbacher, programski menadžer Odjela ravnopravnosti spolova Vijeća Europe (Gender Equality Division), i Ljiljana Lončar, stručnjakinja Odbora za ravnopravnost spolova i savjetnica za pitanja ravnopravnosti spolova potpredsjednika vlade Republike Srbije vezano za istraživanje o dobroj praksi u području pravosuđa. Kristijan Kevešević, pravni savjetnik Pravobraniteljice upoznao je goste s provedenim istraživanjem i analizama presuda kaznenih i prekršajnih sudova koje je Pravobraniteljica provela u sklopu EU projekta 'Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama', a Nevenka Sudar, savjetnica za medije, s provedbom dvije analize medijskih izvještavanja o nasilju prema ženama i femicidu te metodologijom izrade Medijskog kodeksa.

Sastanak s predstavnicama Svjetske banke

svjbankaprosinacPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se u svom uredu s predstavnicama Svjetske banke, Tarom Sharafudheen, Valerie Morrica i Anom Šimundža. Razgovaralo se o aktivnostima Svjetske banke u području zagovaranja promjena u području tržišta rada vezano za veliki postotak radne neaktivnosti žena pogotovo na području Slavonije. Svjetska banka nastoji uvesti gender mainstreaming u svoje poslovanje te želi aktivirati što je moguće više društvenih dionika. Pravobraniteljica ih je upoznala s trendovima na tržištu rada o kojima izvještava u svojim godišnjim izvješćima, povezanost položaja žena na tržištu rada s demografskim razvitkom te ulogu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u identificiranju područja koja zahtijevaju rodno budžetiranje.

EQUINET objavio publikaciju: 'Rješavanje nasilja prema ženama i rodno uvjetovanog nasilja

Violence-Against-Women-Report-Cover-1-724x1024EQUINET-ova Radna grupa za rodna pitanja objavila je publikaciju naziva: “Rješavanje nasilja prema ženama i rodno uvjetovanog nasilja: doprinos tijela za ravnopravnost”. Publikacija je nastala uglavnom na temelju doprinosa onih tijela za ravnopravnost koja su zastupljena sa svojim članovima i članicama u EQUINET-ovoj Radnoj grupi za rodna pitanja, a u kojoj je Pravobraniteljica od samih početaka rada ove Radne grupe aktivna sudionica. U publikaciji se u prvom dijelu ističe UN i EU pravni okvir vezan uz suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja i nasilja prema ženama, dok se u drugom dijelu navode razne prakse, inicijative te neka od zakonodavnih rješenja koja postoje u zemljama članicama EQUINET-a. 

Opširnije...

Sudjelovanje na pravnom seminaru na temu ravnopravnosti spolova i nediskriminacije u Bruxellesu

legalseminarBRUU organizaciji Europske komisije, Glavna uprava Europske komisije za pravosuđe i potrošače, u Bruxellesu je održan pravni seminar na temu antidiskriminacije i ravnopravnosti spolova. Svojim uvodnim govorom seminar je otvorila glavna direktorica Glavne uprave Europske komisije za pravosuđe i potrošače Tiina Astola. U svome obraćanju istaknula je da rezultati novog Eurobarometra o diskriminaciji u Europskoj uniji pokazuju pozitivan napredak u percepciji o diskriminaciji spram prethodnog Eurobarometra iz 2015. te najavila donošenje nove strategije ravnopravnosti spolova. Sutkinja Suda Europske unije Sacha Prechal održala je središnji govor seminara na temu odnosa Povelje EU o temeljnim pravima i direktiva s područja suzbijanja diskriminacije, naglašavajući da se radi o relaciji između generalnog prava sadržanog u Povelji te posebnog prava koje izvire iz Povelje, odnosno da Povelja predstavlja standard kroz koji treba promatrati sekundarno pravo. Međusobnu povezanost Povelje i direktiva opisala je na primjerima predmeta C-406/15 – Milkova, C-404/18 - Hakelbracht i drugi, C-414/16 – Egenberger i sl.

Opširnije...

Posjet glavne direktorice Glavne uprave EK za pravosuđe i potrošače

EClogoU okviru priprema Europske komisije za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije, ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetile su glavna direktorica Glavne uprave Europske komisije za pravosuđe i potrošače, Tiina Astole, stručna referentica u Glavnoj upravi za pravosuđe i potrošače, Aleksandra Marquet i zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Maja Orel Schwarz.

Opširnije...

Sudjelovanje na regionalnoj konferenciji o iskorjenjivanju i sprječavanju femicida

BG2019U organizaciji Kuće rodnih znanja i politika iz Novog Sada, FemPlatza iz Pančeva i Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju iz Niša, u Beogradu je 14. studenog 2019. održana konferencija na temu „Iskorjenjivanje i sprječavanje femicida“. Na poziv organizatora, konferenciji je kao jedan od panelista prisustvovao i pravni savjetnik predstavnik pravobraniteljice, Kristijan Kevešević, koji je predstavio nadležnost i djelovanje Promatračkog tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu slučajeva ubojstava žena i izvještavanje-Femicide Watch u Republici Hrvatskoj. 

Opširnije...

Sastanak sa sutkinjom iz Slovenije u sklopu EJTN programa razmjene

sastslovsutkU okviru Programa razmjene Europske mreže institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN), instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetila je sutkinja Martina Šetinc Tekavc iz Slovenije (Višje delovno in socialno sodišće, Ljubljana) koja boravi u specijaliziranoj razmjeni iz područja radnog prava, u pratnji Lee Pehnec iz Pravosudne akademije. Ispred institucije Pravobraniteljice sastanku su nazočili savjetnici/e za pravna pitanja, Martina Krnić i Kristijan Kevešević, koji su sutkinju upoznali sa zakonskim ovlastima i nadležnošću Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao i sa načinom rada i postupanja po pritužbama građana/ki te sa primjerima dobre prakse.

Opširnije...

Sastanak sa stručnom skupinom za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA)

sasttraffickU sklopu posjete Skupine stručnjaka za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA) koji su određeni za treći krug evaluacije Republike Hrvatske u implementaciji odredaba Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima, predstavnici/e Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Kristijan Kevešević i Martina Krnić, sudjelovali su na zajedničkom sastanku s predstavnicama Pučke pravobraniteljice (zamjenicom Majom Kević i savjetnicom Vanjom Bakalović) i predstavnicama Pravobraniteljice za djecu (zamjenicom Ivanom Buljan Ajelić i savjetnicom Gordanom Filipović). Na sastanku su, kao predstavnici GRETA-e, sudjelovali Ryszard Piotrowicz, prvi potpredsjednik, te Francesco Curcio i Ursula Sticker. Tematski fokus posjete bio je na pristupu pravosuđu i učinkovitim pravnim sredstvima za žrtve trgovanja ljudima.

Opširnije...

Održana međunarodna konferencija „Science on the 'Edge': Perspectives for the Future“

Science on the EdgeU dvorani Matice Hrvatske u Zagrebu održana je međunarodna konferencija „Science on the 'Edge': Perspectives for the Future“, u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja. Jedna od središnjih tema konferencije bila je položaj žena u znanosti.

Opširnije...