Ostala

Dogovor o volontiranju studenata i studentica Pravne klinike

volonterPklinikeWEBPredstavnice Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Gordana Gradinščak Kovačević i Mladenka Morović primile su člana Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, Davida Ožanića s ciljem dogovora o volontiranju studenata/kinja kod Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom ljetnog semestra akademske 2018./2019. godine. Naime, od 2013. Pravna klinika i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uspješno surađuju temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji u cilju praktičnog obrazovanja članova/ica Pravne klinike kod Pravobraniteljice na slučajevima zaštite građana/ki od diskriminacije iz prakse.

Posjet Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu (Porin)

porinWEBU sklopu aktivnosti provedbe projekta „Osnaživanje žena i djece migrantske populacije za borbu protiv seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja - WE ACT“, a koji provode Liječnici svijeta (Medecins du Monde) Belgija, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, zajedno s pravnim savjetnikom Brankom Borotom i Lovorkom Marinović, neovisnom stručnjakinjom, posjetila je Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu (Porin). Primio ih je voditelj Prihvatilišta, Filip Stipić, koji ih je upoznao sa sustavom prihvata i smještaja, načinom organizacije života u Prihvatilištu, kao i svim ostalim segmentima posla Prihvatilišta. Voditelj Prihvatilišta ih je proveo i kroz smještajni dio i predstavio aktivnosti koje se provode u Prihvatilištu kao što su informatička radionica, igraonica za djecu, kreativna radionica.

Opširnije...

Sastanak u MUP-u u vezi Pravilnika o načinu provedbe zaštitnih mjera

sastanakMUP11032019WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na sastanku koji je održan u Ministarstvu unutarnjih poslova na kojem se raspravljalo o Pravilniku o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva. Pravobraniteljica je na sastanku iznijela prijedloge i preporuke koje je uputila Ministarstvu unutarnjih poslova u sklopu e-savjetovanja te obrazložila svoju inicijativu za donošenje novog Pravilnika. Razgovaralo se o problematici nasilja u obitelji, femicidu te aktivnostima Policijske akademije.

Opširnije...

Sudjelovanje na skupu "Razumna prilagodba u sustavu zdravstva"

soihposiPovodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) u partnerstvu s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom organizirala je skup pod nazivom „Razumna prilagodba u sustavu zdravstva“. Predstavnici/ice SOIH-a predstavili/e su pravni okvir vezano uz položaj osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na područje zdravstva. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak, iznijela je iskustvo institucije vezano uz razumnu prilagodbu u sustavu zdravstva, a voditeljica i zamjenica voditeljice SOIH – SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja predstavile su iskustva iz svoje prakse. 

Opširnije...

Pravobraniteljica sudjelovala na konferenciji "Ravnopravnost je bolja za sve"

ikealogokonfPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na konferenciji „Ravnopravnost je bolja za sve“ koju su po drugi puta u Zagrebu organizirali tvrtka IKEA, Jutarnji list i Europski parlament. Pravobraniteljica je sudjelovala na panelu pod nazivom „Kako možemo unaprijediti poslovanje uz pomoć rodne ravnopravnosti?“ na kojem je, Između ostalog, istaknula kako žene na tržištu rada i dalje trpe diskriminaciju temeljem spola, ali ju se teško odlučuju prijaviti jer se boje gubitka radnog mjesta ili ne vjeruju u ishod sudskog postupka. Pravobraniteljica je u sklopu panela govorila o tome da su danas glavne prepreke za ostvarenje ravnopravnosti žena i muškaraca na tržištu rada, dob žene (ili je premlada ili je prestara) i ostvarivanje majčinstva, zbog kojeg mnogi poslodavci ženu vide kao rizik poslovanja.

Opširnije...

Sudjelovanje na tribini u Sisku "Jesmo li uistinu ravnopravne?"

sisackomoslavackaWEBU susret Međunarodnom danu žena, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Sisku na tribini „Jesmo li uistinu ravnopravne?“ u organizaciji Sisačko-moslavačke županije i saborske zastupnice dr. Željke Josić. Pravobraniteljica je između ostalog istaknula neke od još uvijek postojećih izazova s kojima su suočene žene pogotovo na tržištu rada na kojem su u najvećoj mjeri diskriminirane kad ostvare majčinstvo ili ako to planiraju ostvariti. Formalno je ravnopravnost spolova postala ustavnom vrednotom prije 19 godina, ali u praksi ima još mnogo područja u kojima žene nisu ravnopravne. Drugo područje koje još uvijek nije zadovoljavajuće riješeno i u kojem sustav nije dovoljno učinkovit je područje nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, odnosno rodno utemeljenog nasilja.

Opširnije...

Pravobraniteljica sudjelovala na skupu Hrvatske evaluatorske mreže

HEMPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odazvala se pozivu da sudjeluje na skupu Hrvatske evaluatorske mreže (HEM) i Mreže evaluatora zapadnog Balkana (WBEN) koji je organiziran u suorganizaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH (MVEP). Na skupu je između ostalog prezentirano završno izvješće projekta „Ocjena stanja evaluacije demokracije, ljudskih prava i vladavine prava, i razvojnog upravljanja u Europi“ u kojem su sudjelovali partneri iz Grčke, Hrvatske, Makedonije, Poljske, Srbije, Turske i Ukrajine. Pravobraniteljica Ljubičić iznijela je iskustva institucije vezano za dobivanje i provođenje četiri EU projekta u vrijednosti oko 2 milijuna Eura kao i iskustva u evaluacijama projekata kao i očekivanja da nacionalni evaluatori koriste izvješća svih pravobraniteljskih institucija kao podlogu za svoja evaluatorska izvješća, posebice u područjima ljudskih prava s obzirom na nadležnosti i neovisnost pravobraniteljskih institucija.

Predavanje polaznicima tečaja Centra za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju

remetinecPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je predavanje za polaznike temeljnog tečaja Centra za izobrazbu Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a slijedom dosadašnje uspješne suradnje. Program temeljnog tečaja uključuje i predavanje o ravnopravnosti spolova. Pravobraniteljica je polaznike tečaja upoznala s nadležnostima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pojmovima i definicijama ravnopravnosti spolova i diskriminacije, institucionalnim mehanizmom i zakonodavnim okvirom, prvenstveno Zakona o ravnopravnosti spolova, osnovama diskriminacije iz nadležnosti, problematikom spolnog uznemiravanja na radnom mjestu te iskustvima iz prakse i posjetama Kaznionici i odgojnom zavodu u Požegi.

Sastanak kod predsjednice Republike Hrvatske

grbpredsjednicePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odazvala se pozivu predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović, da zajedno s posebnom izvjestiteljicom UN-a za nasilje nad ženama, Dubravkom Šimonović, predstavnicama organizacija civilnog društva i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sudjeluje na sastanku koji je održan vezano za informiranje predsjednice o aktualnim pitanjima iz područja ravnopravnosti spolova. Sudionice sastanka govorile su o postignućima, ali i izazovima vezanim uz pitanja ravnopravnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini u području rada i zapošljavanja, političke participacije, rodno uvjetovanog nasilja, femicida, reproduktivnog zdravlja, spolnih i rodnih manjina te obrazovanja. Pravobraniteljica je navela i provedbu 4 EU projekta kojih je bila nositeljica.

Predstavljanje rezultata projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela"

pravazrtavaU organizaciji Hrvatskog pravnog centra održana je javna prezentacija rezultata projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela - VICATIS“ usmjerenog na istraživanje i unapređenje ostvarivanja prava žrtava kako su definirana Direktivom 2012/29/EU. Projekt provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa RH, Službom za podršku žrtvama i svjedocima i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH te četiri nevladine organizacije iz Mađarske, Rumunjske i Slovenije.

Opširnije...

Predstavljanje novih članica Baze poslovnih žena

BAZA FOTOPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je uvodnu riječ na predstavljanju novih članica Baze poslovnih žena i priručnika za postizanje veće zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, Veleposlanstva Kanade i Veleposlanstva Velike Britanije. Baza poslovnih žena razvijena je u okviru prvog EU-projekta pod nazivom „Uklanjanje staklenog labirinta - jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“ (2013.-2015.), a kojeg je bila nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Prema projektu, Bazu poslovnih žena preuzeo je i nastavio razvijati HUP. Pokretanjem Baze poslovnih žena željelo se pokazati i dokazati da u RH imamo dovoljno obrazovanih, kvalificiranih i sposobnih žena koje mogu biti izvršne direktorice, predsjednice ili članice uprava tvrtki, žena koje su temeljem svojih uvjerljivih stručnih kvalifikacija i profesionalnih ostvarenja sposobne preuzeti upravljačke pozicije u trgovačkim društvima koje posluju na hrvatskom, odnosno EU tržištu, u svim gospodarskim djelatnostima.

Opširnije...

Tribina "Neprihvatljiva ponašanja mladih na društvenim mrežama i internetu"

tribinezg2102U organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež održan je interdisciplinarni stručni skup naziva „Neprihvatljiva ponašanja mladih na društvenim mrežama i internetu“ na kojem se raspravljalo o zloupotrebi računalne i informacijske tehnologije od strane i na štetu mladih. Stručni skup otvorila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lana Peto Kujundžić, a o svojim iskustvima govorili su sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Odjela za mladež Dijana Rizvić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak, službenik za prevenciju MUP-a Ivo Jakić, specijalistica psihijatrica Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan Irena Rojnić Palavra te socijalna pedagogica Ana Rakić. Skupu su prisustvovale savjetnica Pravobraniteljice Gordana Gradinščak Kovačević i stručna suradnica Martina Strunjak.

Opširnije...

Suradnja Pravobraniteljice s Ministarstvom unutarnjih poslova

sastMUPPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s Anitom Matijević, voditeljicom Odjela maloljetničke delikvencije MUP-a, na temu „Aktivnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u odnosu na MUP“. Razgovaralo se o dosadašnjoj praksi postupanja policijskih službenika/ca u slučajevima obiteljskog nasilja i nasilja općenito, s ciljem poboljšanja prakse i ujednačavanja postupanja, a s obzirom na izdana upozorenja i preporuke Pravobraniteljice u slučajevima kada su utvrđeni propusti u postupanja policijskih službenika/ca, kao i o aktivnostima tijekom 2019. godine koje su usmjerene na provođenje edukacije policijskih službenika/ca od strane Pravobraniteljice. 

Opširnije...

Okrugli stol "Prevencija nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu"

HSsvi2U organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljice za djecu, Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora i saborskog zastupnika Veljka Kajtazija, u Hrvatskom saboru je održan okrugli stol „Prevencija nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu“. Skup su pozdravile Irena Petrijevčanin Vuksanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora i Marija Crnković, voditeljica Službe za međunarodnu suradnju i EU fondove, Središnji državni ured za šport. Uslijedila su izlaganja pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević, zastupnika u Hrvatskom saboru Veljka Kajtazija, voditeljice Odjela maloljetničke delikvencije Ministarstva unutarnjih poslova Anita Matijević, znanstvenica sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Zrinka Greblo Jurakić i predstavnica Hrvatskog rukometnog saveza, Lidija Bojić-Ćaćić.

Opširnije...

Sastanak s predstavnicima Hrvatske odvjetničke komore

prsihokPravobraniteljica Višnja Ljubičić i njezina stručna suradnica Martina Strunjak sastale su se s dopredsjednikom Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Mladenom Klasnićem i blagajnikom i članom Izvršnog odbora Mariom Jankovićem. Sastanak je organiziran s ciljem upoznavanja Pravobraniteljice s novoizabranim vodstvom HOK-a te radi dogovora o budućim zajedničkim aktivnostima. Dopredsjednik HOK-a gospodin Klasnić izrazio je otvorenost za sve oblike suradnje u pitanjima od zajedničkog interesa, a koja obuhvaćaju i društvene probleme koji se nalaze u fokusu Pravobraniteljice.

Opširnije...