Povjerenstva i odbori za ravnopravnost spolova

Sastanak s predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije

VericaRupcicPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić razgovarala je s predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova i zamjenicom predsjednika županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Vericom Rupčić. Razgovaralo se o daljnjoj suradnji, uključivanju povjerenstva u aktivnosti u sklopu EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ kao i organizaciji predstava osmišljenih u sklopu projekta u srednjim školama Koprivničko-križevačke županije. Razmijenjene su i ideje o nastavku organizacije Festivala ruralnih žena Koprivničko-križevačke županije i o ostalim izazovima vezanim uz ravnopravnost spolova u toj županiji.

Opširnije...

Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održana tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsDanašnja 14. (tematska) sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora bila je posvećena temi "Femicid – ubojstva žena". Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama - 22. rujna, Odbor je sjednicu održao u suradnji s Autonomnom ženskom kućom Zagreb i Centrom za žene žrtve rata – ROSA. Na sjednicu su osim članova i članica Odbora bili pozvani/e saborski/e zastupnici/e, sva pravobraniteljstva, predstavnici/e državnih tijela, ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji uključujući mnogobrojne aktivistkinje iz civilnog društva. Predsjedavajući sjednicom predsjednik Odbora, Ivan Vilibor Sinčić je naglasio da je femicid najekstremnija, najtragičnija i najteža posljedica partnerskog nasilja te najteži oblik rodno utemeljenog nasilja. Pri tome je naglasio da je femicid i globalno prepoznat kao vodeći uzrok prijevremene smrti žena.

Opširnije...

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora o položaju žena s invaliditetom

OdborRSsvibanj2017Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na tematskoj sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora pod nazivom „Položaj žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Pravobraniteljica je izložila podatke iz prakse institucije vezano za položaj žena s invaliditetom. Istaknula je kako se žene s invaliditetom nalaze u riziku dvostruke diskriminacije, temeljem spola i temeljem invaliditeta, te da su u nepovoljnijem položaju ne samo u odnosu na osobe bez invaliditeta, već i u odnosu na muškarce s invaliditetom. To se naročito očituje u području tržišta rada. Vidljivo je prema podacima HZZ-a da je dvostruko više zaposlenih muškaraca s invaliditetom nego žena s invaliditetom tijekom 2016., što je samo u nizu dosadašnje istovjetne statistike.

Opširnije...

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova o ravnopravnom roditeljstvu

hsU Hrvatskom saboru održana je tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova na temu: „Ravnopravno roditeljstvo“ koju je sazvao predsjednik Odbora, Ivan Vilibor Sinčić, na zahtjev Udruge za ravnopravno roditeljstvo. Uvod u temu rasprave iznijeli su Oliver Čanić, predsjednik Udruge za ravnopravno roditeljstvo i Davorka Osmak Franjić, savjetnica Pravobraniteljice za djecu. U raspravu se uključila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja je istaknula da njezina institucija, od početka njezinog mandata, pridaje veliki značaj pritužbama koje se odnose na ravnopravno roditeljstvo te da se kontinuirano bavi problematikom spolne diskriminacije očeva i majki na području roditeljske skrbi. Napomenula je da se zadnjih nekoliko godina pritužbama više obraćaju očevi, od 50-60 %.

Opširnije...

Posjeta pravobraniteljice Krapinsko-zagorskoj županiji

Krapina13022017Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić posjetila je Krapinsko-zagorsku županiju. Sastala se sa županom Željkom Kolarom i zamjenicom župana Jasnom Petek s kojima je razgovarala vezano za razvoj županije, nadolazeće lokalne izbore te probleme vezane uz poštivanje kvota na kandidacijskim listama, zakonom predviđene sankcije za nepoštivanje kvota kao i vezano za stvaranje uvjeta za otvaranje sigurne kuće za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Nakon sastanka, pravobraniteljica je sudjelovala na 15. sjednici županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova na temu "Ženske kvote na predstojećim lokalnim izborima".

Opširnije...

Pravobraniteljica sudjelovala na 4. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova

ZgradaSaboraNa 4. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora raspravljano je o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova i Prijedlogu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić iznijela je svoje primjedbe i prijedloge na oba dokumenta. Predložila je da se čl. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova izmijeni na način da glasi: „Nitko ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj ili trpjeti štetne posljedice, uključujući biti tužen ili izložen drugim pravnim postupcima, zbog toga što je u dobroj vjeri službeno ili neslužbeno prijavio diskriminaciju, nazočio diskriminaciji, odbio nalog za diskriminatornim postupanjem, na bilo koji način svjedočio u postupku zaštite od diskriminacije na osnovu spola ili na bilo koji drugi način sudjelovao u bilo kojem postupku vođenom povodom diskriminacije na osnovu spola.“ Prijedlog pravobraniteljice je u cijelosti prihvaćen od strane resornog Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Opširnije...

Mišljenje na Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

hsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 5. sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora na kojoj je iznijela niz prijedloga za poboljšanje sadašnjeg teksta Prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Predložila je da se Zakon pozove na Istanbulsku konvenciju, čiju je ratifikaciju nedavno najavio i premijer, a koja utvrđuje nasilje u obitelji kao rodno uvjetovano nasilje i oblik spolne diskriminacije. Ukazala je na to da Prijedlog Zakona ne predviđa službenu obvezu nadležnih tijela (policije, državnog odvjetništva i pravosuđa) da upoznaju žrtve s njihovim pravima, već se to provodi samo po zahtjevu žrtve. Stoga je potrebno dodatno propisati da žrtva ima pravo po službenoj dužnosti od nadležnog tijela biti obaviještena o svim pravima, a posebice o ukidanju ili bijegu okrivljenika, stavljanju izvan snage odluke o izricanju zaštitnih mjera i ukidanju mjere opreza te o poduzetim radnjama povodom njezine prijave ili o ishodu postupka.

Opširnije...

Pravobraniteljica na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

OZRS 14122016Na dnevnom redu današnje sjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora raspravljano je o Izvješću HAMAG-a za 2015. godinu, koje je predstavio Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave Hamag-Bicroa. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić uključila se u raspravu o navedenom Izvješću i ukazala da u svim područjima nedostaje prikaz rodne statistike, osim u području bespovratnih kredita, linije koja je rodno iskazana s obzirom na dodatne bodove u kriterijima na  koje,  između ostalih,  imaju pravo i  poduzetnice. Rodno razvrstani rezultati zaprimljenih i dodijeljenih potpora bespovratnih kredita, vidljivi su za područje prerađivačke industrije i uslužnih djelatnosti.

Opširnije...

Održana tematska sjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova

saborPovodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.), Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, u suradnji s Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), organizirao je tematsku sjednicu na temu: Suzbijanje nasilja u partnerskim vezama. Na sjednici su predstavljeni rezultati istraživanja koje je udruga CESI  provela u okviru projekta: Podizanjem svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima.

Opširnije...

Pravobraniteljica sudjelovala na tematskoj sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije

PRSSplitPovjerenstvo webNa prijedlog Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije organiziralo je tematsku sjednicu o nasilju u obitelji te pružanju pomoći žrtvama obiteljskog nasilja. Na sjednici je sudjelovala i pravobraniteljica Višnja Ljubičić koja je govorila o iskustvima institucije Pravobraniteljice temeljem rada na pritužbama građana i građanki te vlastitih inicijativa prema nadležnim tijelima u svrhu prevencije nasilja u obitelji i učinkovitije primjene postojećih zakonskih odredbi u procesuiranju počinitelja i zaštiti žrtava. Na sjednici se govorilo i o provedbi i poštivanju načela ravnopravnosti spolova na svim područjima života  u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Održan šesti Festival žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije

zajednicka Molve - smanjena za webU organizaciji Županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije, 10. rujna 2016. godine, u selu Molve održan je šesti po redu Festival žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije.  Pravobraniteljica već tradicionalno pohodi i pruža potporu ovom Festivalu s ciljem jačanja položaja žena iz ruralnih područja.

Opširnije...

Održana zajednička tematska sjednica dvaju saborskih Odbora o pravima transrodnih osoba

transrodni - saborski odbori za webZajednička sjednica saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbora za ravnopravnost spolova sazvana je kako bi se razmotrile zakonske i administrativne prepreke punom ostvarivanju prava transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj. U radu  tematske sjednice, osim saborskih zastupnika/ca i članova/ica odbora, sudjelovala je i predstavnica Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), krovne organizacije za zaštitu prava transrodnih osoba u Europi (TGEU), udruge TransParent – inicijative roditelja transrodne djece i mladih, predstavnici/ce svih pravobraniteljiskih ureda, vladinih ureda i nadležnih ministarstava, te transrodne osobe i njihovi roditelji.

Opširnije...

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova o Kurikularnoj reformi

kurikularnareformaU Hrvatskom saboru održana je  tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova pod nazivom „Kurikularna reforma s posebnim naglaskom na građanski i zdravstveni odgoj“. Uz članove/ice Odbora pozivu su se odazvali predstavnici/e nadležnih državnih institucija, ministarstava, vladinih ureda, pravobraniteljstava, saborskih obora, civilnog društva i medija. Tematska sjednica održana je u sklopu javne rasprave o Kurikularnoj reformi, a uvodno izlaganje održao je dr.sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za reformu kurikuluma sa suradnicama/ima koji su dali/e naglaske na Zdravstveni i Građanski odgoj i pri tome istakli viziju i osnovne vrijednosti kojima reforma teži, predstavili njene odgojno-obrazovne cikluse i međupredmetne teme te naglasili kako je reforma nacionalni projekt.

Opširnije...

Održana 8. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

OdborzaljudskapravaWEBU Hrvatskom saboru održana je 8. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda bio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova. Na sjednici je sudjelovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja je istaknula kako unatoč prijedlogu Ministarstva socijalne politike i mladih da se ukine Članak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, na prijedlog Pravobraniteljice napravljene su dopune kojima je proširena zaštita svjedoka i žrtava diskriminacije na temelju spola u slučaju davanja iskaza pred nadležnim tijelom ili upozoravanja javnosti na slučaj diskriminacije. Prijedlog je podržan u raspravi Vlade RH i kao takav ušao u zakonodavnu proceduru.

Opširnije...

Pravobraniteljica u Čakovcu na tribini o ženskom poduzetništvu

PRSCakovecsvibanj webNa poziv Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Čakovcu na tribini „Žensko poduzetništvo i značaj potpornih institucija u osnaživanju žena u gospodarstvu“na kojoj je predstavila novi EU projekt „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“. 

Opširnije...