Ostala

Projekt "Žene poduzetnice pokretači novih radnih mjesta"

HGK19veljacePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Hrvatskoj gospodarskoj komori na predstavljanju projekta "Žene poduzetnice pokretači novih radnih mjesta na području jugoistočne Europe". Regionalni centar za razvoj poduzetnickih kompetencija za zemlje JI Europe (SEECELL) sklopio je ugovor o suradnji s Regionalnim vijećem za suradnju (RCC) u svrhu provedbe projekta promicanja ženskog poduzetništva uz aktivno uključivanje predstavnika javnog i privatnog sektora na području JI Europe.

Opširnije...

Inicijativa za reguliranje prava žrtava seksualnog nasilja tijekom rata

U organizaciji UNDP Croatia i Ministarstva branitelja održan je sastanak Odbora projekta i Savjetodavnog odbora projekta „Prava i potreba ratnih žrtava seksualnog nasilja u Hrvatskoj: Nerazriješeno nasljeđe rata 1991-1995.“ Tema sastanka je bila prezentacija navedenog projekta i planirane aktivnosti u provođenju projekta te razumijevanje reparacija u slučajevima seksualnog nasilja tijekom ratnih sukoba.

Opširnije...

Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima

trgovljudU Hrvatskom saboru je svečano prezentiran program EU za Hrvatsku "Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima" kojeg provode vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i rumunjska Nacionalna agencija protiv trgovanja ljudima. Naime trgovanje ljudima je prepoznato kao rastući problem u borbi protiv međunarodno organiziranog kriminala. Vezano uz RH, hrvatski građani i građanke ili strani/e državljani/ke, koji/e su žrtve trgovanja ljudima, u najvećem broju su žene i djevojčice kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Opširnije...

Sastanak sa Uredom za udruge Vlade RH

UredzaudrugePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s ravnateljem Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Igorom Vidačakom i njegovom suradnicom Gordanom Obradović. Sastanak je održan vezano za projekte koji se provode na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini od strane organizacija civilnog društva s naglaskom na teme koje su od interesa za rad institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. U tom smislu dogovorena je i buduća suradnja pravobraniteljice i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Opširnije...

Zaštita dostojanstva radnika

Agrokor8veljaceU Agrokoru je održana edukacija ovlaštenih osoba za zaštitu dostojanstva radnika imenovanih sukladno Zakonu o radu. Edukaciju pod nazivom "Zaštita dostojanstva radnika, ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije na radu i pri zapošljavanju" su proveli predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ureda pučkog pravobranitelja i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Opširnije...

Okrugli stol o zločinima iz mržnje

uljpnmPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je na okruglom stolu o iskustvu institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u slučajevima zločina iz mržnje, koji je održan u organizaciji Ureda Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a u okviru projekta Veleposlanstva Velike Britanije pod nazivom "Supporting the fight against hate crime". Time je pravobraniteljica sudjelovala u jačanju kapaciteta ključnih dionika - policijskih službenika/ca, državnih odvjetnika/ca, pravosudnih djelatnika/ca i članova/ica radne skupine za suzbijanje zločina iz mržnje te predstavnika/ca organizacija civilnog društva.

Opširnije...

Podrška projektu "Igraonica EFZG-a"

ekonomskifaksPredstavnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stručni voditelj doc.dr.sc. Mislav Ante Omazić, voditelj projekta Vladislav Peruško s Tamarom Mauhar predstavili su pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić projekt pod nazivom "Igraonica EFZG-a". Projekt je nastao nakon što se uvidjelo da majke koje su redovite studentice i očevi koji su redoviti studenti moraju, u skladu s bolonjskim procesom, redovito pohađati nastavu, a pri tome nemaju pravo na pomoć pri organizaciji brige o njihovom djetetu.

Opširnije...

Javna rasprava o Nacionalnom programu o ljudskim pravima

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH organizirao je u prostorijama Kuće ljudskih prava Zagreb okrugli stol o donošenju novog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova predložila je da se u Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016. uvrsti nekoliko mjera vezanih uz poboljšanje pravnog i društvenog položaja spolnih i rodnih manjina te edukaciju.

Opširnije...

Konferencija "Jednaki u različitosti"

jednaki u razlicitostiDana 12. prosinca 2012. održana je konferencija „Jednaki u različitosti“ na kojoj su predstavljene provedene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta istog naziva. Nositelj projekta je bio Hrvatski zavod za zapošljavanje, a u provedbi su sudjelovali i Ured pučkog pravobranitelja i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH kao partnerske institucije. Ciljevi projekta bili su jačanje kapaciteta ključnih dionika tržišta rada u suzbijanju diskriminacije i promicanje dobrih antidiskriminacijske prakse među poslodavcima, kao i podizanje svijesti javnosti o pitanjima  antidiskriminacije i različitosti. 

Opširnije...

Tribina "Romi u Europi"

kitzlogoZamjenik pravobraniteljice, Goran Selanec prisustvovao je tribini „Romi u Europi“ koju je organizirala mreža fondacija Otvoreno društvo u sklopu 10. filmskog festivala o ljudskim pravima. Tribina je održana na dan ljudskih prava u Kulturno informativnom centru.

Okrugli stol "Dan ljudskih prava: oslobodimo se predrasuda - upoznajmo Rome"

romiU cilju prevladavanja predrasuda prema etničkim manjinama, posebice Romima, te suzbijanja svih oblika diskriminacije, Republika Hrvatska je dana 29. srpnja 2008. godine pristupila Kampanji Vijeća Europe: "Dosta! Oslobodite se predrasuda - upoznajte Rome!". Cilj kampanje je borba protiv diskriminacije romske nacionalne manjine u cijeloj Europi. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade  Republike Hrvatske, u suradnji s Vijećem Europe, pridružio se kampanji i 10. prosinca 2012. godine održao okrugli stol "Dan ljudskih prava: oslobodimo se predrasuda - upoznajmo Rome".

Opširnije...

Potpisan Memorandum o suradnji

memorandumPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i načelnik Policijske akademije Želimir Radmilović potpisali su Memorandum o suradnji  dviju institucija – Ministarstva unutarnjih poslova i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova će u suradnji s Policijskom akademijom MUP-a u 2012. i 2013. godini, na temelju potpisanog Memoranduma, provesti niz aktivnosti s ciljem poboljšanja postupanja policijskih službenika u slučajevima obiteljskog nasilja s naglaskom na rodni senzibilitet kao i na podizanje svijesti o navedenoj problematici.

Opširnije...

Predavanje na Policijskoj akademiji

policak7prosinca2012Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je predavanje na Policijskoj akademiji u okviru specijalističkog tečaja za maloljetničku delikvenciju i kriminalitet na štetu obitelji i mladeži. Polaznike/ice tečaja iz svih područja policijskih postaja RH pravobraniteljica je upoznala s radom institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te nacionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova, s naglaskom na rodni senzibilitet u slučajevima obiteljskog nasilja.

Kampanja „Živim život bez nasilja“

ZivimzivotbeznasiljaU organizaciji Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstva unutarnjih poslova, a u okviru kampanje „Živim život bez nasilja“ održana je u kazalištu Vidra predstava „Nasilje – Za nasilje nema opravdanja“ u režiji Zijaha Sokolovića uz prigodni glazbeno-scenski nastup Matije Dedića, Luke Vidovića i benda Apokalipsa. Kampanja je započela 2010. godine i svrha joj je ukazati na prisutnost i posljedice nasilja nad ženama te nasilja u obitelji u hrvatskom društvu te ojačati napore u sprječavanju i prevenciji nasilja.

Opširnije...

Posjet Pravne klinike

pravnaklinika22studeni2012Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić posjetili/e su studenti/ce kliničari/ke u pratnji mentorice dr.sc. Andreje Grgić, asistentice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su predstavili rad Pravne klinike, posebice rad Grupe za suzbijanje diskriminacije i zaštitu prava manjina. Od strane Pravobraniteljice predložena je suradnja koja bi se realizirala kroz praktični rad studenata u Uredu pravobraniteljice na slučajevima diskriminacije po pritužbama građana/ki, praćenje sudskih rasprava na sudovima kada je Pravobraniteljica umješačica u sudskim postupcima, sudjelovanje u edukacijama sudaca/odvjetnika kao i na okruglim stolovima/konferencijama vezano za rodna pitanja,  prava osoba homoseksualne orijentacije te ostvarivanja prava temeljem bračnog i obiteljskog statusa.